"Jurista Vārda” tematiskais numurs veltīts ANO 75. gadadienai

2020. gada 20. oktobris

Foto: Santa Koha.

Sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Latvijas vēstniecību ANO, šodien, 20. oktobrī, iznācis “Jurista Vārda” tematiskais laidiens, kas veltīts Apvienoto Nāciju Organizācijas dibināšanas 75. gadadienai.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2020. gada 20. oktobra laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12279

Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) var uzskatīt par pasaules valstu parlamentu, kas rūpējas par starptautisko tiesību un likuma varas nostiprināšanu pasaulē. ANO gadadiena ir piemērots mirklis tās vēsturiskā pienesuma un attīstības tendenču izvērtēšanai, tai skaitā attiecībā uz ANO Starptautisko tiesu.

Tematiskajā numurā Valsts prezidents Egils Levits, apskatot ANO un Latvijas desmit saskarsmes punktus, kā būtisku atzīmē Latvijas Saeimas lēmumu atzīt Starptautiskās tiesas jurisdikciju, uzsverot, ka šis solis Latvijai ir tiesiski un politiski ļoti nozīmīgs. Tāpat Valsts prezidents, komentējot Latvijas mērķi iegūt nepastāvīgu vietu ANO Drošības padomē, atzīmē, ka tā būs iespēja likt lietā mūsu valsts pieredzi un zināšanas, kas uzkrātas kopš Latvijas neatkarības iegūšanas.

Kritizējot ANO darbu un tā efektivitāti, jāņem vērā, ka šī starptautiskā organizācija ir radījusi ļoti daudz nozīmīgu starptautisku normu un veidojusi pasaules paradigmu maiņu. Daudzas tiesības, kuras tagad baudām un uzskatām par pašsaprotamām, ir ilga un grūta ANO darba rezultāts, rakstā “Spēku koncentrēšana: Latvijas nākotnes ārpolitika un ANO” uzsver ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Tematiskajā numurā Latvijas vēstnieka ANO Andreja Pildegoviča publikācija “Latvijas un ANO iniciatīvas pret infodēmiju”  veltīta konkrētai Latvijas iniciatīvai, kas guva atbalstu ANO dalībvalstīs. Izstrādājot kopīgo paziņojumu, Latvijas diplomāti uzņēmās vadošo lomu projekta sagatavošanā.

Laidienā – arī juristu - starptautisko tiesību ekspertu raksti: Rīgas Juridiskās augstskolas lektore Ieva Miļūna apskata ANO Ģenerālās asamblejas un ANO Drošības padomes praksi, savukārt, Mārtiņš Paparinskis, asociētais profesors starptautiskajās publiskajās tiesībās Londonas Universitātes koledžā, savā rakstā analizē ANO Starptautiskās tiesas darbu. Tāpat LU mācībspēks un Ārlietu ministrijas Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padomes priekšsēdētājs Māris Lejnieks apskata ANO Starptautisko tiesību komisijas darbu, rakstā sniedzot šīs komisijas vēsturisko darba pārskatu un būtiskākos sasniegumus, un, visbeidzot, Dr. Iur. Ilze Dubava, Valsts kancelejas juriste, savu publikāciju velta šķīrējtiesu procesu reformai ANO.

Interesentiem!

Tematisko “Jurista Vārda” numuru - gan drukāto, gan elektronisko - var iegādāties, sazinoties ar Lasītāju servisu (tālr. 67311161, e-pasts - abonenti@lv.lv), vai klātienē Klientu centrā (Bruņinieku 53, Rīga). Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” platformas saturs ir pieejams digitāli. Izdevējs aicina klientus izmantot tā pakalpojumus attālināti.

Žurnālu KIOSKS (iespēja iegādāties arī e-žurnālu): https://juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

Par “Jurista Vārdu”

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.
 

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv