"Jurista Vārda" tematiskais numurs veltīts valstsvīra Gustava Zemgala 150. jubilejai

2021. gada 10. augusts

Foto: Daiga Romanovska

12. augustā apritēs 150 gadi kopš Valsts prezidenta Gustava Zemgala dzimšanas. Pieminot un atceroties ievērojamo personību, gaidāmas vairākas svinīgas norises. Šodien, 10. augustā, iznācis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais numurs "Demokrātam Gustavam Zemgalam 150", kas arī ir viens no pasākumu cikla elementiem.    

"Es labprāt paliktu cerīgs, ka šodienas tiesībnieki arvien vairāk apzinās vēstures lietderīgumu savam darbam. Kā cilvēks, kurš šodienas tiesību jautājumu risināšanu bieži vien sāk ar vēsturisku analoģiju un precedentu piemeklēšanu un kura aizrautība ar vēsturi varētu būt labi zināma, vēlējos bilst dažus aizstāvības vārdus vēsturei tiesību zinātnē. Bez vēstures nebūs iespējams iztikt tiesībās," norāda tematiskā laidiena viesredaktors, LU Juridiskās fakultātes docents Dr. iur Jānis Pleps

Tematiskajā laidienā lasiet Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktoranta Mg. iur. Andreja Stupina viedokli "Gustavs Zemgals – fragmentārs, bet efektīvs un vitāls parlamentārietis", Jāņa Plepa rakstu "Zemgala veto: konstitucionāls konflikts un Satversmes sargātājs", Latvijas Republikas ārlietu ministra padomnieka Mg. iur. Mārtiņa Drēģera publikāciju "Gustava Zemgala protokolārā pieticība", kā arī Dr. iur. Jāņa Priekuļa darbu "Gustava Zemgala priekšlikumi Satversmes reformai".

Vienu no centrālajām publikācijām ir sagatavojis Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. hist. Toms Ķikuts, kurš sniedzis plašu ieskatu Gustava Zemgala biogrāfijā – gan par politisko uzskatu tapšanu, gan valstsvīra lomu Latvijas Republikas veidošanā, gan arī par dzīvi pēc prezidentūras:
"..sabiedrībai Zemgals atstājis nevis daudzsējumu rakstus, bet tādus darba augļus, ko uzskatām par nevienam nepiederīgu kopīgu labumu, – varam minēt Jauno Rīgas teātri, kura izveidošanā gadsimta sākumā viņš bija tieši iesaistīts, Brīvības pieminekli Rīgā, kura idejas tālākvirzīšanai Zemgalam kā Valsts prezidentam bija liela loma. Ne mazāk svarīgs ir arī personības piemērs, kurai kopīgais labums, iesaistīšanās sabiedriskajā darbībā ir pašsaprotama."

Gustava Zemgala piemiņai veltītie pasākumi 12. augustā:

  • plkst. 12.00 Rīgas Meža kapos paredzēta svinīga ziedu nolikšana valstsvīra atdusas vietā;
  • plkst. 14.00 Rīgas pils Svētku zālē notiks G. Zemgala 150 gadu jubilejai veltīta konference;
  • plkst. 18.00 Esplanādē, gājēju zonā pie Oskara Kalpaka bulvāra, tiks atklāta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ārtelpas stendu izstāde “Gustavam Zemgalam 150”.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2021. gada 10. augusta laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12321

Nākamais "Jurista Vārda" laidiens iznāks 17. augustā.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” (izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis") var abonēt vai iegādāties, sazinoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

Papildinformācijai:
Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv