"Jurista Vārda" un RSU sadarbībā tapis tematiskais izdevums par sociālās un finanšu drošības tiesību aspektiem

2022. gada 19. jūlijs

Foto: Alīna Kļaviņa.

Otrdien, 19. jūlijā, iznācis "Jurista Vārda" tematiskais izdevums par sociālās un finanšu drošības aspektiem Latvijā. Tematiskais izdevums tapis, sadarbojoties "Jurista Vārda" redakcijai un Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes mācībspēkiem, kuri  no dažādiem aspektiem aplūko valsts iekšējās un ārējās drošības aktuālos jautājumus. 

Tematiskajā izdevumā (pieejams šeit) aplūkoti dažādi jautājumi, tostarp tādi kā miera un drošības starptautiski tiesiskie aspekti pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā; nepilngadīgs pacients estētiskās medicīnas krustugunīs; administratīvais process iestādē akadēmiskās šķīrējtiesas kontekstā; ieskats operatīvās darbības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas kvalifikācijas jautājumos u.c. 

"Jurista Vārda" redakcija un autoru kolektīvs cer, ka šis izdevums būs noderīgs avots un palīgs tiesiskās noteiktības un juridisko domstarpību  problēmjautājumu risināšanā. 

"Jurista Vārda" saturs ir pieejams abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties: https://juristavards.lv/veikals/produkts/19-julijs-2022-nr-29-1243/

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv