"Jurista Vārds" – jau 800. reizi! Sveicam kolēģus!

2013. gada 3. decembris

Īpašais jubilejas numurs ir klāt. Turpinot iedibināto tradīciju "apaļos" numurus īpaši pieteikt, redakcija šoreiz ne vien sagatavoja saturiski īpašu numuru, bet arī laikus sāka gatavot svētkus lasītājiem, autoriem un sev. Dažas nedēļas ar rūpju rievu un... svētku ideja izlolota un sagatavota.

Šovakar "Jurista Vārds" savus lasītājus aicina uz žurnāla autoru, lasītāju un veidotāju draudzīgu tikšanos (kinoteātra 'Splendid Palace" Velvju zālē).

Tematiski 800. numurs ir "civiltiesiskais" laidiens.

 

Jurista Vārds, 03.12.2013,  Nr.49 (800)

"Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte:

Cienījamie "Jurista Vārda" lasītāji, jūsu rokās ir jau 800. "Jurista Vārds"!

Domājot par šo jubilejas žurnālu, redakcija vēlējās dāvināt lasītājiem kaut ko ļoti īpašu. Ieskatoties pēdējā laika "Jurista Vārda" tematikā, ir skaidrs, ka, sekojot valsts un sabiedrības aktualitātēm, lielu uzsvaru esam likuši uz valststiesību jautājumiem. Lai nepalaistu garām citās tiesību nozarēs notiekošo, 800. "Jurista Vārds" ir veltīts civiltiesību aktuālajiem jautājumiem. Sadarbojoties ar šīs sfēras zinātniekiem un praktiķiem, ir tapis žurnāla laidiens, kurā 11 autori raksta par šādām tēmām: neatļautas darbības Eiropas deliktu tiesībās; tiesību attīstība nemantiskā kaitējuma jomā; šobrīd Saeimā apspriežamais jautājums par apbūves tiesības izveidi un dalītā īpašuma problēmas risinājumiem; vēl viens Saeimas dienaskārtības punkts - gada procentu likmes ierobežošana; nesen veiktās līgumsoda reformas skaidrojums; prasības nodrošinājums civilprocesā; notariālie akti, kas izpildāmi tiesas spriedumu izpildes kārtībā.

Redakcija ļoti cer, ka šis "civiltiesiskais" žurnāla laidiens būs tikpat interesants un noderīgs nozares juristiem, cik vērtīgs izrādījās šī gada 19. marta tematiskais "Jurista Vārds", kas tika veltīts Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma reformām un kuru lielā pieprasījuma dēļ mums pat nācās drukāt papildu tirāžā (šoreiz, jau gatavojot žurnālu un cerot uz lasītāju interesi, uzreiz pasūtījām lielāku metienu - žurnālu iespējams iegādāties "Latvijas Vēstneša" Klientu centrā). Gribētos domāt, ka šis 11 autoru sagatavotais panorāmiskais skats uz šā brīža Latvijas civiltiesībām varētu kļūt par tādu kā tiesībnieku rokasgrāmatu tuvākajam laikam - līdz radīsies citas diskusiju tēmas un problēmas, ko risināt.

Protams, jubilejas reize ir īstais brīdis, kad pateikt arī: "Paldies!"

Redakcijas vārdā, pirmkārt, vēlos pateikties mūsu uzticamajiem lasītājiem un autoriem (pa šiem gadiem tādu sakrājies vairāk nekā 1000!), kas ir žurnāla galvenā vērtība. Bez jums "Jurista Vārda" uzdevums - veicināt tiesisku domu un praksi - nebūtu īstenojams!

Tāpat redakcija pateicas izdevējam - VSIA "Latvijas Vēstnesis", kas, neskatoties uz dažādiem "spiedieniem", paliek pie uzskata, ka tiesiskā informācija ir viena no oficiālā izdevēja funkcijām (to, starp citu, Saeima norādīja arī pagājušajā gadā pieņemtajā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā).

Žurnāls "Jurista Vārds" ir izaudzis no 1995. gadā izveidotas rubrikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Reti kurš juridisks preses izdevums Latvijā ir bijis tik ilgmūžīgs kā "Jurista Vārds" šobrīd. Tomēr tas nenozīmē, ka gribam apstāties. Redakcija nepārtraukti strādā gan pie saturiskiem, gan formas uzlabojumiem. Tuvākais jaunums, kas sagaida mūsu lasītājus no nākamā gada, ir pilnīgi jauns, ar personalizētām lietošanas iespējām papildināts "Jurista Vārda" interneta portāls, kā arī jauns, mūsdienīgs produkts - E-žurnāls.

Turpinām tikties ar jums - katru otrdienu!