Jurista Vārds: Preambulas ierosinājums raisa diskusiju

2013. gada 22. oktobris

Jurista Vārds" ir rīkojis un rosinājis vairākas - gan klātienes, gan neklātienes - diskusijas par valsts pamatvērtībām, neaizskaramo Latvijas Republikas Satversmes kodolu un tā iespējamo atspoguļojumu Satversmes tekstā. 22.oktobrī klajā nācis tematiskais numurs, kas veltīts diskusijai par Satversmes preambulas paplašināšanas nepieciešamību.

 

„Lai atainotu domu apmaiņas dažādos aspektus, šajā "Jurista Vārdā" redakcija par priekšlikumu Latvijas Republikas Satversmes preambulas paplašināšanai aicināja izteikties ne vien juristus, bet arī citu zinātņu nozaru pārstāvjus: radošo inteliģenci, mazākumtautību viedokļu līderus u.c.”, diskusijas tvērumu raksturo „Jurista Vārda” galvenā redaktore Dina Gailīte.

 Žurnāla "Jurista Vārds" 2013. gada 24. septembra laidienā (Nr. 39 (790)) tika publicēts Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības tiesas tiesneša prof. Dr.iur.h.c. Egila Levita privāti izstrādāts priekšlikums Satversmes preambulas paplašināšanai, izraisot ļoti plašu valststiesisku un politisku diskusiju, kas šoreiz izvērtusies arī krietni ārpus ierastajām tiesībnieku aprindām.

 27. septembrī E. Levits savu Satversmes preambulas paplašināšanas priekšlikumu prezentēja Saeimas Juridiskās komisijas paplašinātajā sēdē, kuras laikā deputāti nolēma to pieņemt apspriešanai un, lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti, vienojās par konferences "Latvijas valsts pamatu atspoguļojums izvērstā Satversmes preambulā - ideja un iespējamais saturs" rīkošanu 25. oktobrī Latvijas Universitātē.

Pēc priekšlikuma publicēšanas "Jurista Vārdā" (24.septembra numurā) diskusijas gan par konkrēto projektu, gan par Latvijas valsts pamatvērtībām un nākotnes attīstību ir izvērtušās aizvien plašāk.

 Uzskatot, ka preambulas paplašināšana, protams, nav tikai šauri juridisks jautājums, šajā žurnālā līdzās tiesībniekiem (I. Čepāne, A. Elksniņš, J. Bordāns, A. Dravnieks, G. Kusiņš, E. Krivcova, A. Dimitrovs, E. Pastars, I. Kažoka, J. Pleps, M. Paparinskis, J. Rudevskis) redakcija aicinājusi izteikties citu nozaru zinātniekus, kā arī radošās inteliģences, mazākumtautību u.c. sabiedriskus darbiniekus (L. Langa, A. Bels, L. Dribins, V. Ščerbinskis, K. Zellis, S. Timofejevs, R. Dobrovenskis, Z. Stankevičs, I. Ījabs, K. Sedlenieks).

 

Noderīgi:

 

 
 

                 Papildinformācijai:

Ilze Apine
Komunikācijas vadītāja
T.: +371 67313091
Ilze.apine@lv.lv
www.lv.lv
twitter: @VestnesisLV; @Likumi; @LV_portals; @Jurista_Vards