"Jurista Vārds" publicē skaidrojumus par jauno Pašvaldību likumu

2023. gada 28. marts

Attēls: Jurista Vārds

Otrdien, 28. martā, iznācis "Jurista Vārda" tematiskais izdevums, kas pilnībā veltīts tēmai par jauno Pašvaldību likumu. Tas stājās spēkā šā gada janvārī. Žurnālā publicēti skaidrojumi un viedokļi par likuma svarīgākajiem jauninājumiem un to praktisko īstenošanu, tostarp pārdomās dalās Pašvaldību likuma projekta izstrādes darba grupas pārstāvji. 

Kopš 2023. gada 1. janvāra ir spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas pēc vairāku gadu diskusijām un izstrādes darba ir aizstājis 1994. gada priekšteci – likumu "Par pašvaldībām". Jaunā likuma mērķis ir nodrošināt demokrātisku, tiesisku, efektīvu, ilgtspējīgu, atklātu un sabiedrībai pieejamu pārvaldi katras pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī līdzsvarotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību. Tādēļ šis likums nešaubīgi ir pelnījis plašāku uzmanību arī "Jurista Vārda" saturā.  

"Pašvaldību likums paredz ne tikai obligātos priekšrakstus, kas jāievēro vietvaru ikdienas darbā, tai skaitā saziņā ar vietējo sabiedrību, bet arī uzsver vispārējos labas pārvaldības principus, pēc kuriem pašvaldībām jāvadās, veidojot iedzīvotājiem atvērtu pārvaldību. Tādēļ cerams, ka arī šī "Jurista Vārda" saturs palīdzēs to veicināt!," pauž Pašvaldību likuma projekta izstrādes darba grupas vadītāja Mg. iur. Ilze Oša.  

Žurnāla "Jurista Vārds" Pašvaldību likumam veltītajā laidienā autori primāri pievēršas visnozīmīgākajiem jauninājumiem Pašvaldību likumā, to skaitā arī izvērsts viedoklis par pašvaldību vietu valsts pārvaldē un institucionālo uzbūvi jaunā likuma kontekstā un LU Juridiskās fakultātes docenta Dr. iur. Edvīna Danovska izklāsts par likuma būtiskākajiem pamatjēdzieniem un novitātēm. 

Tāpat tematiskajā laidienā tiek aplūkoti sabiedrības iesaistes veidi un instrumenti, kādi paredzēti Pašvaldību likumā – līdzdalības budžets un iedzīvotāju padomes, atspoguļota arī Viļānu pilsētas iedzīvotāju padomes priekšsēdētājas Vijas Pizičas līdzšinējā pieredze, darbojoties šādā padomē, un sniegts ieskats Valsts prezidenta Egila Levita apsvērumos par iedzīvotāju padomēm. Tematisko rakstu kopu papildina LU Juridiskās fakultātes docenta Dr. iur. Jāņa Plepa skatījums uz pašvaldībām un Latviešu vēsturisko zemju likumu, jo, kā uzsver autors, šis likums ir nozīmīgs pienesums Latvijas valsts konstitucionālajai identitātei un kultūrpolitikai. 

"Jurista Vārda" saturs ir pieejams abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties "Latvijas Vēstneša" internetveikalā juristavards.lv/veikals. 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv