„Jurista Vārds” rīko ceturto pētniecisko darbu konkursu

2009. gada 15. septembris

Informāciju sagatavoja „Jurista Vārds” redakcija

Žurnāls “Jurista Vārds” aicina jaunos juristus līdz 15. oktobrim iesniegt darbus pētniecisko darbu konkursam.

Konkursā var piedalīties visu valsts atzītu augstskolu tiesību zinātņu studenti un absolventi. Arī šogad konkursam jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesa ietvaros rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti ne agrāk par 2008.gadu).

„Konkursam ir vairāki mērķi: veicināt Latvijas juristu atklātu diskusiju par aktuāliem tiesību jautājumiem; iesaistīt juridiskās domas apritē mūsu topošos un jaunos kolēģus (kuri, vēl neiegrimuši rutīnā, dažkārt spēj piedāvāt svaigu skatu uz sarežģītām problēmām); atbalstīt jaunos zinātniekus; meklēt „Jurista Vārdam” talantīgus autorus... Vārdu sakot – atklāt jaunās Latvijas jurisprudences zvaigznītes!” uzsver žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte.

Pirmie trīs konkursi jau pierādījuši, ka Latvijā, protams, netrūkst talantīgu jaunu juristu. Konkursos godalgotie darbi pēc publicēšanas žurnālā izpelnījušies galvenokārt atzinīgas lasītāju atsauksmes, tā pierādot, ka arī jurista – iesācēja (vai pat vēl studenta) atziņas var būt vērtīgas Latvijas juristu saimei.

Pašiem konkursantiem dalība šajā pasākumā savukārt ir vērtīga vismaz divos aspektos: pirmkārt, uzdrīkstēšanās atdot savu darbu pieredzējušu tiesību zinātnieku un praktiķu stingrajam vērtējumam kā savas pašapziņas un savā ziņā pat drosmes pārbaude; otrkārt, gadījumā, ja darbs tiek godalgots un publicēts „Jurista Vārdā”, tas ir lielisks jaunā censoņa vārda pieteikums Latvijas juristu vidē.

Iesniegtos darbos vērtēs “Jurista Vārda” zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī redakcijas pieaicinātie eksperti. Uzvarētājiem tiks piešķirta žurnāla “Jurista Vārds” abonements nākamajam gadam, balvas no VSIA “Latvijas Vēstnesis” - juridiskā literatūra un iespēja publicēt atzinību guvušo darbu “Jurista Vārdā”.

Aicinām jaunos juristus un tieslietu studentus iesniegt pētījumus konkursam! Konkursa nolikumu skatīt pielikumā.

Uzziņai par VSIA „Latvijas Vēstnesis”

VSIA „Latvijas Vēstnesis” izdod LR oficiālo laikrakstu “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta bezmaksas elektroniskā versija - www.vestnesis.lv, kas piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995. gada). Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. „Latvijas Vēstnesis” izdod nedēļas žurnālu „Jurista Vārds”, kas ir vienīgais juridiskais preses izdevums un plašākais juristu forums Latvijā, kā arī uztur portālu LV.LV un tiesību aktu vortālu www.likumi.lv.

Papildinformācijai:
Žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte
T.: 67310680
E-pasts: juristavards@lv.lv
www.juristavards.lv