Kādi ir JURISTA pienākumi valsts apdraudējuma apstākļos?

2024. gada 7. jūnijs

Attēls: Jurista Vārds.

Vai juristam ir profesionāls pienākums aizstāvēt demokrātisko valsts iekārtu? Vai demokrātijas ienaidnieki drīkst likvidēt demokrātiju, izmantojot pašas demokrātijas instrumentus? Kā rīkoties tiesību piemērotājam, tai skaitā tiesnesim, brīdī, kad viņš sastopas ar valsts iekšējās un ārējās drošības apdraudējumu? 

 

"Jurista Vārda" 2024. gada 4. jūnija numurā trīs publikācijas par tiesību piemērošanu pašreizējā ģeopolitiskā kontekstā:

Sabiedriskās nozīmības dēļ minētie raksti ikvienam interesentam ir brīvpieejā: https://juristavards.lv/zurnals/?n=1341