Kādi ir lemtspējā ierobežotu cilvēku aizsardzības izaicinājumi?

2022. gada 15. marts

Foto: Alīna Kļaviņa. Žurnāla viesredaktore ir pateicīga ikkatram rakstu autoram par ieguldīto darbu, piekrītot aicinājumam radīt šo tematisko "Jurista Vārda" laidienu, kas nenoliedzami veicinās kopīgu izpratni un pilnveidi pacientu tiesību aizsardzībā Latvijā.

Žurnāla “Jurista Vārda” tematiskais numurs, kura viesredaktore ir Laura Kadile, veltīts lemtspējā ierobežotu cilvēku aizsardzībai. Kā uzsver viesredaktore, šī tēma ir svarīga, jo “lemtspējas institūta ieviešanas nepieciešamība Latvijā ir fundamentāls priekšnoteikums brīvas un informētas piekrišanas saņemšanai ārstniecībā, kā arī aizsardzības mehānisms pacienta autonomijas garantēšanai".

 

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2022. gada 15. marta laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12351

"Pacientu neaizsargātība veselības aprūpē, kā arī to īpašās vajadzības un apstākļi, kādos tie atrodas, pieprasa īpašu aizsardzību. Šādu spēju novērtēšanai ir jāparedz tiesiskais regulējums, nepieļaujot vien formālu spēju noteikšanu un ierobežošanu. Turklāt ir nepieciešams skaidri izprast lemtspējas un rīcībspējas institūtu kopīgās un atšķirīgās pazīmes, kā arī nošķirt kārtību, kādā tiek ierobežotas lēmumu pieņemšanas spējas iepretim rīcībspējas ierobežošanas kārtībai”, akcentē Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes pētniece, pasniedzēja, LU Juridiskās fakultātes doktorante L. Kadile.

Vienlaikus tematiskā numura ietvaros MD, Dr. iur. Solvita Olsena aplūko tādu jautājumu, kā “Cilvēktiesībās balstīta pieeja cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem aizsardzībā un ārstēšanā: Eiropā un Latvijā”. Numurā tiek analizēta arī “Nebrīvprātīga hospitalizācija un ārstēšana – no psihiatra skatupunkta”, un šo analīzi sniedz ārste psihiatre MD Karīna Konstantinova. Tomēr tas nav vienīgais raksts, kurā psihiatrs ļauj ielūkoties juridiskos problēmjautājumos.

Psihiatrs Jānis Druvietis savā rakstā dalās pārdomās par noziegumu pastrādājušo gara slimības skarto piespiedu ārstēšanas nesamērīgumu jeb diskrimināciju, uzsverot cita starpā, ka “Krimināllikumā noteiktā veselības stāvokļa vērtēšana saistībā ar “bīstamību sabiedrībai” ir daudz plašāks jēdziens par garīgo veselību. Nekādi paskaidrojumi šāda vērtējuma sniegšanai likumdošanā nav paredzēti.”

Interesentiem! Žurnālu “Jurista Vārds” (izdevējs – "Latvijas Vēstnesis") var iegādāties: https://juristavards.lv/veikals/produkts/15-marts-2022-nr-11-1225/

Papildinformācijai:

Alīna Kļaviņa
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
67898741, 26858269
alina.klavina@lv.lv
lv.lv