Kas ir koptaisnība? – Iznācis "Jurista Vārda" tematiskais numurs

2023. gada 12. septembris

Attēls: Jurista Vārds.

Šodien, 12. septembrī, iznācis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais numurs, kas veltīts tēmai par koptaisnību. Šī numura mērķis ir popularizēt Latvijas tiesībnieku saimē atjaunojošā taisnīguma (restorative justice) jeb, izmantojot nesen apstiprināto jauno juridisko terminu, koptaisnības konceptu.

Par šo mūsdienīgo pieeju taisnīguma atjaunošanai šajā žurnālā raksta Tieslietu ministrijas ierēdnes (Andas Smiltēnas un Natālijas Lavenieces-Straupmanes publikācija) – skaidrojot terminoloģiskus jautājumus, kā arī aplūkojot koptaisnības izpratni, šīs pieejas vēsturi un mērķus. 

Lasītājiem tiek piedāvāts arī starptautiski atzīta eksperta Aiana Mardera raksts, kurā viņš aplūko dažādus, tai skaitā ANO, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes pieņemtos, normatīvos aktus, kas veicina atjaunojošā taisnīguma sistēmas ieviešanu šo organizāciju dalībvalstīs.

Iepazīstoties ar šiem rakstiem, lasītājs vairākkārt sastapsies ar uzstādījumu, kas paredz apzināti mazināt valsts lomu un iejaukšanos konflikta risināšanā un vainīgā sodīšanā. Tā vietā koptaisnības pieeja paredz veicināt konflikta pušu – gan pāridarītāja, gan cietušā, gan arī plašākas sabiedrības (konflikta pušu tuvinieku, nevalstisko organizāciju u.c.) – apzinātu iesaisti situācijas risināšanā, nodarītā kaitējuma novēršanā vai mazināšanā (kompensēšanā), kā arī pēc iespējas veicināt konflikta pušu iespējas izrunāt pāridarījumu, vainīgajam dodot iespēju izprast savu nodarījumu un to nožēlot, bet cietušajam piedāvājot iespēju ne vien izstāstīt pāridarītājam savus pārdzīvojumus, bet arī, iespējams, piedot. 

"Jurista Vārda" saturs ir pieejams abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties "Latvijas Vēstneša" internetveikalā: juristavards.lv/veikals 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv