Kas ir Vispārējā tiesa un ko tā dara: "Jurista Vārda" Ziemassvētku tematiskais laidiens

2020. gada 22. decembris

Foto: Santa Koha

Šodien, 22. decembrī, pie lasītājiem dodas 2020. gada pēdējais un ļoti apjomīgais “Jurista Vārda” laidiens. Tas veltīts Latvijā nepietiekami novērtētajai un maz pazīstamajai Eiropas Savienības Vispārējai tiesai un tās kompetencei.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2020. gada 22. decembra laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12289

“Jurista Vārda” redakcija žurnāla numuru veidojusi sadarbībā ar viesredaktori – Vispārējās tiesas (VT) tiesnesi no Latvijas Ingu Reini – un tiesneses biroja juristi Vinetu Bei.

Gandrīz visi šī laidiena raksti piedāvā “Jurista Vārda” lasītājiem zināšanas, kas līdz šim latviešu valodā nav bijušas pieejamas. Savukārt vērtīgu kopējo pārskatu par to, kas ir VT un kādas tiesības un intereses tajā iespējams aizstāvēt, sniedz ekskluzīva “Jurista Vārda” saruna ar VT priekšsēdētāju Marku van der Vaudi – arī pirmā šāda publikācija latviešu valodā.

Vēl tematiskajā laidienā lasiet:

2021. gada pirmais numurs iznāks 5. janvārī.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” var  iegādāties, kā arī noformēt žurnāla abonementu iespējams, kontaktējoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

Par “Jurista Vārdu”

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv