Kas jādara, lai lobēšana būtu leģitīma un tiesiska? Žurnāla “Jurista Vārds” tematiskais numurs

2021. gada 28. septembris

Foto: Daiga Romanovska

Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā – šādai tēmai veltīts jaunais žurnāla “Jurista Vārds” tematiskais numurs. 28. septembra žurnālā autori aplūko tādus jautājumus kā iespējamie risinājumi lobēšanas tiesiskajam regulējumam Saeimā, lobisma regulējuma attiecināšana uz pašvaldībām, lobēšanas atklātība Eiropas Savienības politikas nacionālajā līmenī u.c.

Viss žurnāla “Jurista Vārda” 2021. gada 28. septembra laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12328

“Situācijā, kad lobēšanas darbības ir caurskatāmas, tas ir leģitīms veids dažādām interešu grupām iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Savukārt, ja lobēšanas aktivitātes nav reglamentētas un tās nav caurskatāmas, kā arī netiek izprasta atšķirība starp lobēšanu un tirgošanos ar ietekmi, par kuru paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 326.1 pantu, var izveidoties situācija, ka kādam tiek piešķirta privileģēta pieeja un/vai arī kāds var tikt izslēgts no lēmumu pieņemšanas procesa,” norāda tematiskā laidiena redaktore Viktorija Soņeca.

Tematiskais numurs sniedz gan tiesību politikas veidotāju (Jānis Bordāns, Inese Lībiņa-Egnere, Andrejs Judins, Mārtiņš Grīnbergs), gan praktizējošu lobistu (Vladlens Kovaļevs, Jānis Endziņš), gan arī tiesību piemērotāju viedokli lobēšanas jautājumā. Piemēram:

  • Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas un Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskās padomnieces Ingas Bērtaites-Pudānes publikācijā ieskicēta problēma, kas ierobežo anotācijas izmantošanu tiesību normu iztulkošanā, kā arī sniegts ieskats tiesu, galvenokārt Senāta Administratīvo lietu departamenta, atziņās saistībā ar anotāciju izmantošanu tiesību normu iztulkošanā;
  • Zvērinātas advokātes, ZAB “Vilgerts” partneres LL.M. (College of Europe, Bruges) Jūlijas Jerņevas publikācija “Lobēšanas regulējums: noziedznieku “legalizēšana” vai līdzdalības demokrātijas veicināšana” norāda, ka lobēšana palīdz likumdevējam un valdībai pieņemt pamatotus lēmumus, tāpēc svarīgi panākt, lai tajā var iesaistīties ne tikai turīgi uzņēmumi, bet arī citas sabiedrības interešu grupas, piemēram, nevalstiskās organizācijas;
  • “Sabiedrības par atklātību – Delna” pētnieks Olafs Grigus savā publikācijā pievēršas tam, kā lobēšana tiek regulēta Eiropas Savienības līmeņa politikas veidošanā;
  • ZAB “Sorainen” juriste Mg. iur. Kate Berlaua rakstā norāda uz risinājumiem mērķim atbilstoša lobēšanas regulējuma izstrādei.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” (izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis") var abonēt vai iegādāties, sazinoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

Papildinformācijai:
Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67898741
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija