Kas notiek Tavā pašvaldībā? Uzzini aktuālo sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana"

2022. gada 14. jūlijs

Publicitātes attēls.

Kopš šīgada janvāra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē pašvaldību pieņemtos tiesību aktus, ar kuriem apstiprināti teritorijas plānojumi, lokālplānojumi un detālplānojumi. Speciālisti šos dokumentus sistematizē vietnē likumi.lv, kurā ir izveidota tēma "Teritorijas attīstība plānošana" . Izeja uz sadaļu ir likumi.lv sākumlapā, kā arī no tēmu kataloga. 

"Nupat sadaļa ir kļuvusi lietotājiem ērtāka, jo tajā tagad ir iespēja dokumentus atlasīt pēc konkrētas pašvaldības un dokumenta veida. Piemēram, Rīgas dome ir publicējusi piecus dokumentus, to skaitā Rīgas domes 2022. gada 8. jūnija saistošos noteikumus Nr. 140 "Teritorijas starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".  Savukārt Olaines pilsētas dome ir publicējusi divus dokumentus, viens no tiem – saistošie noteikumi Nr. SN5/2022 "Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa," iespējas raksturo VSIA "Latvijas Vēstnesis" Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.  

Sadaļā ir apkopoti jau 83 pašvaldību saistošie noteikumi un lēmumi. Jaunieviestā funkcija ļaus iedzīvotājiem vienuviet un pārskatāmi apskatīt savas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī ietekmēt to virzību. Dokumenti ir papildināti ar piezīmi par to pārsūdzēšanas termiņiem. 

Izmanto arī funkciju "Seko līdzi" – saņem atlasītu saturu e-pastā un piesakies oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) paziņojumu saņemšanai e-pastā par savas pašvaldības jaunpieņemtajiem tiesību aktiem.  

Kā pieteikties? Videogids: Seko līdzi e-pastā Tev atlasītam "Latvijas Vēstneša" saturam!    

Lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, lietotāji var izmantot funkciju "Seko līdzi", kas pieejama vietnes meklēšanas rezultātu skatā (atver šeit), publikāciju sarakstos un arī to publikāciju atvērumos, kuras satur tipveida saites, piemēram, uzņēmuma reģistrācijas numurs vai kadastra numurs. Tā nodrošina paziņojumu piegādi uz norādīto e-pasta adresi, tiklīdz oficiālajā izdevumā – laidienā vai papildu laidienā – ir publicēta informācija, kas atbilst lietotāja izvēlētajiem informācijas atlases kritērijiem.   

"Latvijas Vēstneša" uzturētās vietnes – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv – un žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv veido valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu.   

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv