Komerclikuma divdesmitgadei veltīts "Jurista Vārda" tematiskais laidiens

2022. gada 15. novembris

Publicitātes attēls.

Pirms divdesmit gadiem – 2002. gada 1. janvārī – spēkā stājās Latvijas komercdarbības regulējuma stūrakmens – Komerclikums. Šī fakta atzīmēšanai 2022. gada 14. oktobrī Tieslietu ministrija rīkoja konferenci "Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā", bet līdztekus tam tapa arī žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais izdevums (pieejams šeit) "Komerclikumam 20: aktuālie izaicinājumi", kas apvieno gan konferencē izskanējušus, gan no jauna apskatītus tematus. 

Šis tematiskais izdevums nosacīti ir dalāms trīs saturiskās daļās. Pirmajā no tām sniegts ieskats atsevišķos konferences tematos, tos papildinot un pielāgojot publikācijas formātam. Vispirms lasītājiem sniegts Daigas Auziņas-Melalksnes un Baibas Strupišas atskats uz konferencē izskanējušajām atziņām kopumā, bet tam seko Baibas Lielkalnes raksts "Padome kā sabiedrības pārvaldes institūcija un tās funkcijas".  

Tam seko Evas Berlaus raksts, pievēršoties jautājumam par ilgtspējas izaicinājumiem komerctiesībās. Autore pievēršas arī jautājumam par Eiropas Zaļā kursa ietvaros jau pieņemtiem un vēl topošiem normatīviem aktiem, kas ilgtspēju vismaz atsevišķos aspektos padarīs aktuālu jebkuram uzņēmumam neatkarīgi no tā individuālās stratēģijas. Pirmo tematisko sadaļu noslēdz Andra Grafa ieskats tēmā par dažādības principu īstenošanu uzņēmumos.  

Tematiskajam blokam seko vairāki raksti, kas saistīti ar aktuāliem Komerclikuma grozījumiem – gan tādiem, kas jau ir veikti un stājušies spēkā, gan tādiem, kuri ir izstrādes stadijā un sagaidāmi tuvākā vai tālākā termiņā.   

Tematisko izdevumu noslēdz sadaļa ar skatu nākotnē jeb ieskats vēl tikai plānotajās Komerclikuma izmaiņās. Tam pievēršas vairāki autori, iezīmējot galvenās dividenžu tiesiskā regulējuma problēmas Komerclikumā un piedāvājot diskusijai šo problēmu iespējamos risinājumus, tiek arī izvērsta tēma par ieplānotajām izmaiņām komercsabiedrību reorganizācijas kārtībā.  

Žurnālu katalogs: https://juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi 

"Jurista Vārda" saturs drukātā un elektroniskā veidā ir pieejams žurnāla abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties:https://juristavards.lv/veikals/produkts/15-novembris-2022-nr-46-1260/.