Konference “Runā valsts” − saruna atvērta turpinājumam

2018. gada 5. marts

Kas ir valsts? Šādi domā konferences "Runā valsts" apmeklētāji.

Latvijas simtgades devīze ir − es esmu Latvija. Visi kopā mēs esam valsts. No mūsu spējas saprasties un vienam otru sadzirdēt ir atkarīga Latvijas nākošā simtgade. Ieklausīties, runāt godīgi, veidot dialogu, runāt skaidri un konkrēti, sarunāties cieņpilni. Tie ir daži no konferences “Runā valsts” dalībnieku diskusiju laikā iesūtītājiem ieteikumiem, kā stiprināt valsts komunikāciju.

“Ne vienmēr un ne visi saprot juridisko valodu, tāpēc mums jāatrod pareizie vārdi, lai sabiedrība mūs saprastu. Informācijas pārpilnības laikā valstij jārunā tā, lai valsti sadzird. Valsts uzdevums ir runāt skaidri un noteikti. Ja nerunā valsts, runā tās nedraugi,“ tā oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” rīkotās konferences “Runā valsts” atklāšanā uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Konferences iecere bija rosināt pilsonisko sabiedrību diskusijai − cilvēks, valsts, likums un komunikācija šo attiecību izpausmēs un saiknēs.

Mainās valsts komunikācija, mediju telpa un lietotāju paradumi. Jaunās tehnoloģijas, daudzveidīga un liela apjoma informācija rada izmaiņas cilvēku komunikācijas paradumos. Katrs arī pats izplata informāciju un veido savu informācijas burbuli.

Mainīgie rīki paver lieliskas iespējas personības attīstībai. Tomēr vienlaikus tie nes manipulējamas sabiedrības risku. Kritiski domājošs indivīds ir jebkuras zinošas un atbildīgas sabiedrības nepieciešamība.

Demokrātiskās sabiedrības rītdiena − domāsim kopā ko, kāpēc un kā.

Konferences laikā zāle aktīvi līdzdarbojās, iesūtot gan jautājumus, gan replikas. “Latvijas Vēstnesis” tās apkopos un publiskos, iespēju robežās par jautājumiem uzrunājot diskusiju dalībniekus neklātienē.  

Dalībnieku prezentācijas:

 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija