Krimināltiesību attīstība desmit gadu šķērsgriezumā

2009. gada 27. oktobris

Informāciju sagatavoja Ilze Apine, VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Klajā nākusi Prof., Dr.habil.iur. Ulda Krastiņa grāmata „Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas un risinājumi. 1998 – 2008”. Atvēršanas svētki notiks trešdien, 28. oktobrī, pulksten 15 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19).

Kopš Krimināllikuma spēkā stāšanās 1999. gada 1. aprīlī apritējuši vairāk nekā desmit gadi. Šajā laikā bijis ne mazums diskusiju par jaunajiem krimināltiesību institūtiem un principiem. LU Juridiskās fakultātes profesors, Dr.habil.iur. U.Krastiņš ir sekojis līdzi šiem procesiem un paudis savu viedokli publikācijās, izvirzot problēmas un piedāvājot risinājumus, kuru aktualitāte daļā gadījumu nav zudusi arī šodien.

Daudzas Krimināllikumā normas bija veidotas pēc Latvijai jauniem principiem gan formas, gan satura ziņā. Turklāt laika gaitā likums, salīdzinot ar tā pieņemšanas brīdi, atkal papildināts ar jaunām normām un arī grozītas spēkā esošās. Kā grāmatas priekšvārdā raksta autors, „šādas izmaiņas jau drīz pēc Krimināllikuma stāšanas spēkā un arī vēlāk izraisīja teorētiska rakstura diskusijas par normu saturu. Tika pausti dažreiz gluži pretēji viedokļi. Šis process neapšaubāmi papildināja krimināltiesību teoriju. Atbilstoši jaunajām iestrādēm Krimināllikumā un vēlākajiem tā papildinājumiem veidojās tiesu prakse. Arī šajā jomā neiztika bez domu apmaiņas un teorētiskiem Krimināllikuma normu satura izpratnes argumentiem un pamatojumiem.”

Grāmatu laidis klajā VSIA “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgāds. Krājumā apkopoti 33 raksti, kas publicēti desmit gadu laikā (galvenokārt žurnālā „Jurista Vārds” un Latvijas Policijas akadēmijas izdevumā „Administratīvā un Kriminālā Justīcija”) un ko U.Krastiņš sakārtojis pa krimināltiesību tēmām.

Rakstu krājums palīdzēs izsekot krimināltiesību attīstībai desmit gadu šķērsgriezumā. Tas noderēs augstāko mācību iestāžu studentiem un citiem interesentiem vispusīgāk iedziļināties tajās krimināltiesību teorijas un prakses problēmās, kas radušās un risinātas Krimināllikuma darbības laikā un daudzos gadījumos joprojām ir aktuālas.

VSIA "Latvijas Vēstnesis" Grāmatu apgāds izdod juridisko literatūru un normatīvo aktu krājumus. Apgāds vienmēr atvērts jaunām idejām un ierosinājumiem juridiskās zinātnes jomā.

Aktuālākos izdevumus var aplūkot portāla LV.LV sadaļā „Grāmatas”.

Papildinformācijai:
Gita Kronberga, Grāmatu apgāds
T.: 67298833
gita.kronberga@lv.lv