Kur iegādāties civiltiesību specializlaidumu?

2013. gada 11. decembris

Žurnāla "Jurista Vārds" 800.numurs (klajā nāca 03.12.2013.) ir veltīts civiltiesību aktuālajiem jautājumiem. Sadarbojoties ar šīs sfēras zinātniekiem un praktiķiem, ir tapis žurnāla laidiens, kurā 11 autori raksta par šādām tēmām:


  • neatļautas darbības Eiropas deliktu tiesībās (autors Kalvis Torgāns);
  • tiesību attīstība nemantiskā kaitējuma jomā (autors Agris Bitāns);
  • šobrīd Saeimā apspriežamais jautājums par apbūves tiesības izveidi (Jānis Rozenfelds), apbūves tiesību iekļaušanu Civillikumā  (autore Daina Ose) un dalītā īpašuma problēmas risinājumiem (autore Annija Švamberga);
  • vēl viens Saeimas dienaskārtības punkts – gada procentu likmes ierobežošana (autors Lauris Leja);
  • nesen veiktās līgumsoda reformas skaidrojums (autori Jānis Kārkliņš, Lauris Buls);
  • prasības nodrošinājums civilprocesā (autori Agris Bitāns, Lauris Rasnačs, Daiga Vilsone);
  • notariālie akti, kas izpildāmi tiesas spriedumu izpildes kārtībā (autors Eduards Virko).


"Redakcija ļoti cer, ka šis "civiltiesiskais" žurnāla laidiens būs tikpat interesants un noderīgs nozares juristiem, cik vērtīgs izrādījās šī gada 19. marta tematiskais "Jurista Vārds", kas tika veltīts Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma reformām un kuru lielā pieprasījuma dēļ mums pat nācās drukāt papildu tirāžā. Gribētos domāt, ka šis 11 autoru sagatavotais panorāmiskais skats uz šā brīža Latvijas civiltiesībām varētu kļūt par tādu kā tiesībnieku rokasgrāmatu tuvākajam laikam – līdz radīsies citas diskusiju tēmas un problēmas, ko risināt, " tā "Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte.

Žurnāla cena: Ls 1,55 (EUR 2,21)

Pērc "Jurista Vārda" civiltiesību speciālizlaidumu:

  • Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" Klientu centrā - Rīgā, Bruņinieku ielā 53;
  • Tiesu namu aģentūras kioskā- Rīgas apgabaltiesāa Rīgā, Brīvības bulvārī 36;
  • Latvijas Universitātes grāmatu kioskā - Rīgā, Raiņa bulvārī 19

Saziņai: abonenti@lv.lv

 

"Latvijas Vēstneša" informācija