Latvijai ES un NATO – 20! "Latvijas Vēstnesis" piedāvā tematiskas iespējas

2024. gada 20. marts

Foto: Santa Koha / Latvijas Vēstnesis. Attēlā redzamajās kastēs glabājas ES dokumenti (33 burtnīcas), kas tika publicētas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Šogad aprit 20 gadu, kopš Latvija ir Eiropas Savienības (ES) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts. Šo divu nozīmīgo gadadienu ietvaros oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" (lv.lv) tā uzturētajās vietnēs startē ar satura projektu, kurā akcentē tematiskas iespējas saistībā ar  Latvijas dalību ES un NATO. 

Kā pirmo oficiālais izdevējs apkopojis informāciju par noderīgām iespējām un faktiem divās vietnēs – likumi.lv (sistematizēti tiesību akti) un vestnesis.lv (oficiālais izdevums). 

Iespējas tiesību aktu vietnē likumi.lv 

Vietnē likumi.lv piedāvātas trīs vērtīgas iespējas, kas var noderēt ikvienam, kam aktuāla ES dokumentu sasaiste ar  Latvijas tiesību aktiem. 

  1. Saites uz Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumiem. Tiesību aktiem regulāri tiek pievienotas saites uz tiem EST spriedumiem, kas attiecas uz konkrētā Latvijas tiesību akta interpretāciju un piemērošanu. Ja spriedums attiecas uz noteiktu normu, tas tiek pievienots arī pie attiecīgā panta vai punkta. Piemēram, pie Darba likuma 156. panta ir pievienots šāds EST spriedums: https://likumi.lv/ta/id/26019#p156  
    Visvairāk EST spriedumu piesaistīti Civilprocesa likumam, Kriminālprocesa likumam, Konkurences likumam, Fizisko personu datu apstrādes likumam, Darba likumam un Autortiesību likumam. 

  1. Tiesību aktos ietvertas saites uz ES direktīvām un regulām. Visiem tiesību aktiem, kas satur atsauces uz ES direktīvām, regulām un lēmumiem, vietnē likumi.lv tiek nodrošinātas saites uz attiecīgo ES tiesību aktu latviešu valodā Oficiālajā ES tiesību datubāzē EUR-Lex

  1. Tiesību aktu tēma "Eiropas Savienība". Tajā apkopoti ar likumu apstiprināti līgumi starp ES un trešajām valstīm, kā arī citi likumi, kas saistīti ar dalību ES, piemēram, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums un likums "Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu". 

Tiesību aktu sistematizācijas daļas vadītāja Sandra Zālīte: "Sadarbībā ar Tieslietu ministriju šobrīd jau vairāk kā 200 tiesību aktiem pievienoti 335 Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, kas līdztekus tiesību aktiem pievienotajām saitēm uz Satversmes tiesas nolēmumiem un Augstākās tiesas atziņām ir būtisks darba instruments juristiem un tiesību piemērotājiem. Arī tiesību aktu tekstos iekļautās saites uz ES direktīvām un regulām ir neatsverams palīgs ātrai piekļuvei konkrētajam ES tiesību aktam EUR-Lex datubāzē."  

Latvijai, iegūstot pilntiesīgu ES dalībvalsts statusu, īsā laikā bija jāveic milzīgs darba apjoms. Viens no iespaidīgākajiem raksturlielumiem – ne tikai jāizlasa, bet arī jāievieš Latvijas likumdošanā 80 000 ES normatīvo aktu lappuses.  

Latvijas pievienošanās ES dokumenti 33 burtnīcās 

Latvijas pievienošanās ES process bija saistīts ar vairāku apjomīgu dokumentu pieņemšanu un apstiprināšanu. To starpā – Līgums par pievienošanos Eiropas Savienībai, Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, kā arī Eiropas Ekonomikas Kopienas (EEK) un Euratom dibināšanas līgumi.  

"Dokumentu lielā apjoma dēļ un lietošanas ērtībai tie tika publicēti oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis" pielikumā – 33 burtnīcās no 2003. gada 9. decembra līdz 2004. gada 28. aprīlim. Šī vēstures liecība pieejama oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" vietnē vestnesis.lv," par dokumentiem, Latvijai iestājoties ES, norāda Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste

Par šīm likumi.lv un vestnesis.lv iespējām var uzzināt, sekojot "Latvijas Vēstneša" kontiem sociālajos medijos: X, Facebook, Threads, kā arī Instagram.  

Tematiskie ieraksti par ES un NATO atrodami, izmantojot tēmturi #LatvijaES20 un #LatvijaNATO20.  

ES un NATO Latvija iestājās teju vienlaicīgi – 2004. gada pavasarī 

1. maijā apritēs 20 gadi, kopš Latvija ir pilnvērtīga ES dalībvalsts. Tolaik, 2023. gadā, Latvijā notika tautas nobalsošana par iestāšanos ES. Par Latvijas pievienošanos ES valstu saimei nobalsoja 66,97% Latvijas balsstiesīgo. 

Savukārt 29. martā atzīmēsim 20 gadus, kopš Latvija ir pasaulē spēcīgākās politiskās un militārās alianses – NATO – dalībvalsts.   

ES dalībvalsts statuss Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" pavēra iespēju iepazīt citu valstu pieredzi un labo praksi, 2012. gadā Latvijā no drukāta izdevuma pārejot uz elektronisku oficiālo publikāciju vietnē vestnesis.lv. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka oficiālā izdevēja darba lauku un valsts deleģētos uzdevumus, kas tam jānodrošina. 

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv