Latvijas oficiālajam izdevumam - 23!

2016. gada 25. februāris

Foto: Santa Sāmīte

Latvijas Republikas oficiālajam izdevumam šodien aprit 23 gadi. 1993. gada 25. februāris - diena, kad publicēts “Latvijas Vēstneša” pirmais numurs.

Pirmajā numurā izsludināti septiņi normatīvie akti, tajā skaitā Ministru padomes lēmums Nr. 47 “Par valsts uzņēmuma “Latvijas Vēstnesis” nodibināšanu”. Pēc pāris gadiem, 1996. gada septembrī, “Latvijas Vēstnesis” kā pirmais no Latvijas laikrakstiem kļuva pieejams arī tīmeklī. Taču e-vidē tā saturam nebija oficiālās publikācijas statusa.

Laikraksts iznāca 20 gadus, tas ir, oficiālā publikācija Latvijā bija drukātā formā. 2013. gadā Latvija pārgāja uz oficiālu publikāciju tikai un vienīgi e-formātā. “Latvijas Vēstnesis” ir pieejams brīvi un bez maksas valsts vietnē www.vestnesis.lv, turpinot iznākt kā periodisks izdevums katru darba dienu.

Mūsdienās “Latvijas Vēstneša” darbību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), un tā saturs ir oficiālā publikācija (publiski ticama un saistoša). Oficiālajā izdevumā publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā publicē likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.

Toreiz, tālajos deviņdesmitajos, kad mediju telpā sevi ar noteiktu misiju pieteica jaunais valsts izdevums, satura tvērums pašā oficialajā izdevumā bija plašāks.

“Mēs gribam, lai mūsu slejās noritētu atklāta un nepastarpināta valdības un sabiedrības saruna par dzīvi visā tās sarežģītībā. (..) Lai katra valstiskā, pašvaldību un sabiedrības institūcija, domādama par savu sāpi, apzinātos, ka lielākās vērtības tomēr ir mūsu kopīgi izcīnītā valsts, neatkarīgā tauta un brīvs cilvēks. Mēs gribam, lai mūsu saruna ikreiz būtu racionāla, konstruktīva un cieņas pilna vienam pret otru, lai mūsu informācija vienmēr būtu adekvāta devēja informācijai, lai mūsu doma būtu demokrātiska, stils – objektīvs, tonis – savaldīgs, ” 1. laidiena ievadslejā jauno valsts izdevumu pieteica tā toreizējais galvenais redaktors Oskars Gerts.  

Mūsdienās redakcionālo darbu un informatīvo pienesumu tiesiskās domas attīstībā turpina divi specializētie mediji - LV portāls un žurnāls “Jurista Vārds”, savukārt valsts vietne www.vestnesis.lv nodrošina tiesību aktus, oficiālo paziņojumu un valsts informāciju publiskošanu.  

Tātad, lai nodrošinātu visas valsts deleģētās funkcijas, kas noteiktas OPTIL, izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sabiedrībai kopumā nodrošina četrus portālus:

  • www.vestnesis.lv: oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (tiesību akti un oficiālie paziņojumi)
  • www.likumi.lv: sistematizēti tiesību akti. Jaunākā informācija par izmaiņām
  • www.lvportals.lv: skaidrojumi, likumi praksē, e-konsultācijas, valsts iestāžu jaunumi. Palīgs tiesību aktu normās. Viedokļu platforma
  • www.juristavards.lv: nedēļas žurnāls / portāls juristiem. Tiesiskai domai un praksei


Papildinformācijai:
Ilze Apine
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja
T.: +371 67313091
Ilze.apine@lv.lv
www.lv.lv