Latvijas pirmie 20 gadi ES tiesību telpā – iznācis "Jurista Vārda" grāmatžurnāls

2024. gada 30. aprīlis

Attēls: Jurista Vārds

30. aprīlī, dienu pirms aprit 20 gadi, kopš Latvija kļuva par Eiropas vienotās tiesību telpas daļu, iznāk rakstu krājums, ko veidojusi "Jurista Vārda" redakcija. Grāmatžurnāla satura veidošanā un autoru uzrunāšanā neatsveramu atbalstu sniedza Eiropas Savienības tiesību asociācija (ESTA), kura izveidota, lai veicinātu zināšanas un izpratni Latvijā par Eiropas Savienību (ES) un ES tiesībām.

Grāmatžurnālu "Latvijas pirmie 20 gadi Eiropas Savienības tiesību telpā" veido publikācijas, kurās aplūkotas ES tiesību šā brīža aktualitātes, kas ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju: patērētāju aizsardzība, vides tiesības, nodokļi, pamattiesību aizsardzība, uzņēmējdarbības vide, personas datu izmantošana u.c.

Grāmatžurnāls ir vairāk nekā 130 lpp. biezs un noderēs gan tiem Latvijas juristiem, kas ikdienā strādā ar ES tiesību jautājumiem, gan tiesību politikas veidotājiem, kā arī tiesību zinātniekiem un studentiem. Izdevumu saņems visi "Jurista Vārda" abonenti, un tajā publicētie raksti būs brīvpieejā lasāmi arī portālā juristavards.lv: juristavards.lv/veikals 

Savukārt Eiropas dienā – 9. maijā - "Jurista Vārds" aicina uz grāmatžurnāla "Latvijas pirmie 20 gadi Eiropas tiesību telpā" atklāšanas diskusiju Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, pulksten 15:00.

Šajā pasākumā par ES tiesību nākotni diskutēs Latvijas pašreizējie un bijušie tiesneši Eiropas Savienības Tiesā un četru Latvijas augstskolu jurisprudences studenti. Sarunā aicināti piedalīties arī grāmatžurnāla rakstu autori un citi ES tiesību lietpratēji.

"Šis grāmatžurnāls apliecina, ka 20 gadu laikā mums ir izaugusi sava spējīgu juristu paaudze, kuru zināšanas un ikdienas pieredze sniedz visaptverošu redzējumu par Eiropas tiesībām un to, kā tās pašlaik tiek piemērotas dalībvalstu un Eiropas tiesās. Ceram, ka grāmatžurnāla raksti un atklāšanas diskusijas sniegs arī ieskatu par to, kādi būs mūsu nākamie 20 gadi Eiropā," norāda "Jurista Vārda" tieslietu redaktors Uldis Krastiņš.

Grāmatžurnāla "Latvijas pirmie 20 gadi Eiropas Savienības tiesību telpā" satura rādītājs

Par "Jurista Vārdu"

Nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. "Jurista Vārda” saturu veido raksti par konkrētiem tiesību jautājumiem, likumu iztulkošanu un piemērošanu, topošiem likumprojektiem, kā arī iespējām risināt šaurākas vai plašākas Latvijas tiesību sistēmas problēmas. Žurnāla izdevējs ir oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis".

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv