Latvijas simtgade. Arī Vēstnesim 100

2017. gada 8. maijs

Publicitātes attēls. Pirms teju 100 gadiem pieņēma lēmumu izdot "Pagaidu Valdības Vēstnesi", kas uzskatāms par mūsdienu oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" aizsācēju. Mūsdienās "Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas sabiedrībai nodrošina 4 informatīvos pakalpojumus.

 Maijā atklātas Latvijas valsts simtgades svinības. Es esmu Latvija. Tā skan svētku vārdiskais vēstījums, simbolizējot katra un visu lomu un nozīmi valsts esībā. Ar savu artavu iesaistās arī oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”, piesakot projektu “Vēstnesim 100”.

Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. To atzīmēsim piecus gadus (2017.- 2021.) vairāk nekā 800 dažādās norisēs visā Latvijā un 70 pasaules valstīs.  

Programma aptver laikposmu no 2017. gada maija līdz 2021. gada janvārim, izceļot galvenos, ar valsts veidošanos saistītos notikumus un personības, pilnvērtīgi izstāstot Latvijas stāstu, skaidro Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs.

Vairākas valsts institūcijas svinēs savu simtgadi līdz ar Latvijas apaļo jubileju. Starp tām ir arī oficiālais izdevējs, kura pirmsākumi jaundibinātajā Latvijā dokumentāli datējami ar 1918. gada 7. decembri.

Toreiz, pirms teju simts gadiem, jaunajai Latvijas valstij, kurā likumdevēja vara un izpildvara fomāli bija izveidota, kuras teritorija tobrīd atradās svešu spēku kontrolē un kuras iedzīvotājiem bija vēl pašiem jāaptver ideja par savu valsti, bija milzum daudz darba demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatu izveidē.

Šajos pirmsākumos viens no stratēģiski nozīmīgiem jautājumiem, kas bija jāatrisina, – valsts informācijas pirmavots.

Tā Pagaidu Valdība par vienu no saviem uzdevumiem izvirzīja šo – izveidot ticamu un drošu informācijas avotu, kurā būtu”visi likumi un rīkojumi, kas pilsoņiem jāzina un jāievēro” un ”ir vajadzība pēc viena šāda laikraksta, kurā varētu parādīties tiesu un citu iestāžu sludinājumi, lai tos varētu uzskatīt par vispārībai paziņotiem.” [1]

1918. gada 7. decembrī pieņemts lēmums izdot”Pagaidu Valdības Vētsnesi”, par galveno redaktoru ieceļot juristu un žurnālistu Jēkabu Stumbergu (1866-1935), kurš 1918. gada nogalē Rīgā bija advokāts un arī miertiesnesis. Pēc nedēļas dienasgaismu ieraudzīja pirmais numurs.

Projekts “Vēstnesim 100” – mūsu artava Latvijas simtgades stāstā, tajā skaitā aktualizējot jautājumu par valsts informāciju kā daļu no demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības informatīvās telpas.

Iesākumā – informatīvs atvērums LV.LV par oficiālā izdevēja pirmsākumiem, ko laika gaitā vēl papildināsim gan faktogrāfiski, gan ar dokumentiem, gan atmiņu fragmentiem:

Iesakām

  • Latvijas simtgadei veltīts tematiskais atvērums LV portālā: http://www.lvportals.lv/nozare/tema/latvijai-100/5655

  • Rubrika  “Likumi - jubilāri”: katru mēnesi publikācijas LV portālā un  žurnālā “Jurista Vārds”.
    Jauniedibinātā rubrika piedāvās publikāciju ciklu visa šā gada garumā. Tematiskie apraksti par kādu no Latvijas Republikas likumiem reizi mēnesi tiks publicēti LV portālā. Publikācijā − īsumā faktogrāfisks apskats par likuma apjomu, saturu, neparasto vēstures stāstu, un citiem interesantiem faktiem. Par atsevišķiem likumiem − publikācijas arī žurnālā “Jurista Vārds”.

  • Likumi.lv sociālo tīklu projekts “Latvijas likumi toreiz un tagad”.


“Latvijas Vēstneša” informācija