"Latvijas Vēstneša" darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus

2019. gada 15. novembris

Foto: Santa Sāmīte. Lidijai Dārziņai (no labās) un Gitai Kronbergai par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā piešķirts Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un “sudraba” spalva.

Šodien, 15. novembrī, svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumus pasniedza 101 nozares pārstāvim un biedrības "Ezer" brīvprātīgajiem. Apbalvojamo vidū – trīs oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” darbinieki. 

"Jurists un dzejnieks Rainis ir teicis: "Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, bet darbs par viņu runā." Šodien esam sanākuši, lai sveiktu un godinātu tos kolēģus, kuru darbi par viņiem runā visskaļāk. Es lepojos ar jums!" tā apbalvošanas pasākumu atklāj tieslietu ministrs Jānis Bordāns. 

Līdz šim Tieslietu ministrijas apbalvojumi piešķirti 41 oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbiniekam. Šogad ministrijas apbalvojumus saņēma:

  • Finanšu direktors Heino Spulģis apbalvots ar I pakāpes Atzinības rakstu un "zelta spalvu" 

“Heino ir ne tikai mūsu organizācijas finanšu stratēģis, bet arī viens no sirsnīgākajiem un izpalīdzīgākajiem kolēģiem. Paralēli viņa profesionālajiem talantiem nevar neizcelt viņa kulinārā “feinšmekera” dabu! Jā, Heino pats stāv pie plīts un mīl pabarot kolēģus! Jāsaka, ka Dž.Olivers nobāl viņa priekšā!” tā Heino raksturo Personāla vadītāja Viktorija Svīķe.

  • LV portāla nozares redaktore Lidija Dārziņa apbalvota ar II pakāpes Atzinības rakstu un "sudraba spalvu" 

“Viņa ir klusa, sirsnīga, nopietna, diskrēta un šī vārda labākajā nozīmē mīl darīt darbu. Godīgi sakot, ir grūti iedomāties, kā Lidija slinko, ja vispār kādreiz slinko. Savā vairāk nekā 40 gadus ilgajā darba mūžā pieredzējusi dažādus laikus, priekšniekus un pildījusi dažādus darba uzdevums. Lidijai nepārprotami piemīt ass prāts, prasme redzēt "aiz fasādes" un augsta sociālā atbildība. Un mēs, kolēģi, no viņas varam mācīties ikviens!”, tā Lidiju un viņas līdzšinējo darbu raksturo LV portāla (lvportals.lv) direktore Zaida Kalniņa.

  • Grāmatu projektu koordinatore un pārdošanas speciāliste Gita Kronberga apbalvota ar II pakāpes Atzinības rakstu un "sudraba spalvu" 

“Pārdošanas speciālista pienākumus Gita veic rūpīgi un godprātīgi, profesionāli un kvalitatīvi pārraugot plašo darba uzdevumu klāstu un gādājot par tā izpildi. Emocionālā inteliģence un izkopta saskares kultūra - priekšnosacījumi labai sadarbībai ar klientiem. Gitai Kronbergai piemīt abi šie raksturlielumi, tādēļ “Latvijas Vēstneša” pakalpojums ir ļoti labā līmenī,” atzīst Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja Ilze Apine.

Jau iepriekš Tieslietu ministrija informēja, ka 23. oktobrī Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome lēma par I pakāpes Goda zīmes, II pakāpes Goda zīmes un III pakāpes Goda zīmes piešķiršanu tieslietu sistēmas pārstāvjiem. Savukārt 25. oktobrī Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome lēma par Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksta un “zelta” spalvas, II pakāpes Atzinības raksta un “sudraba” spalvas, Goda diploma un Pateicības raksta piešķiršanu nozares darbiniekiem.

Tieslietu ministrijas apbalvojuma nodibināšanas mērķis ir izteikt atzinību ministrijas un padotībā esošo iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu, godprātīgu un radošu darbu un amata pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu kopīgu ministrijas mērķu sasniegšanā. 

Lēmumu par Tieslietu ministrijas apbalvojuma piešķiršanu pieņem ministrijas apbalvošanas padome. Padomes sastāvu ar rīkojumu apstiprina tieslietu ministrs. Padomes sastāvā ir pieci ministrijas pārstāvji un divi ministrijas padotībā esošo iestāžu pārstāvji. Padomes lēmums ir pieņemts, ja vairākums no klātesošajiem balsstiesīgajiem balsojuši "par". Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija