"Latvijas Vēstneša" darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus

2023. gada 15. novembris

Attēls: Latvijas Vēstnesis. Evijai Dabei (no kreisās) pasniegts Goda diploms par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu, Elīnai Kurmei un Mikam Krīgeram — Goda diplomi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu.

Patriotu nedēļas noskaņās, 15. novembrī, svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā tieslietu nozares darbiniekiem tradicionāli tika pasniegti Tieslietu ministrijas apbalvojumi. Apbalvojamo vidū — arī trīs oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieki.   

Šogad Tieslietu ministrijas Apbalvošanas padome ar I pakāpes Atzinības rakstu un "zelta" spalvu, II pakāpes Atzinības rakstu un "saudraba spalvu", Goda diplomu un Pateicības rakstu apbalvots 121 tieslietu sistēmas kolēģis.  

"Mēs, tieslietās strādājošie, lielā mērā veidojam sabiedrības priekšstatu par valsti, mūsu darbs ir tiesiskuma un valsts iekšējās drošības stūrakmens un priekšnoteikums. Tikai stāvot uz stipriem pamatiem, valsts spēj pārdzīvot tās vētras un izaicinājumus, ar ko nākas saskarties. Man gods šodien sveikt šā darba darītājus, kuri ar savu ieguldījumu ir stiprinājuši tieslietu nozari un tiesiskumu Latvijā," uzrunājot apbalvojamos, norādīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.  

Līdz šim Tieslietu ministrijas apbalvojumi piešķirti 59 oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbiniekiem. Šogad tos saņēma: 

  • tiesību aktu sistematizācijas speciāliste Elīna Kurme — Goda diplomu par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu; 
  • paziņojumu publikācijas speciāliste Evija Daibe — Goda diplomu par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu; 
  • vecākais programmētājs Miks Krīgers — Goda diplomu par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu. 

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv. 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija