"Latvijas Vēstneša" darbiniekiem pasniegti Tieslietu ministrijas apbalvojumi

2022. gada 17. novembris

Foto: Alīna Kļaviņa. Viesturam Upeniekam (no labās) par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu piešķirts Goda diploms. Sandrai Spulģei un Jānim Frīdmanim par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā piešķirts II pakāpes Atzinības raksts un "sudraba" spalva.

Valsts svētku nedēļā, 16. novembrī,  VEF kultūras pilī svinīgā ceremonijā tieslietu nozares darbiniekiem pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus, Ministru kabineta Atzinības rakstus un tieslietu ministra Jaunrades balvu. Apbalvojamo vidū – arī četri oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieki.  

 

Šogad Tieslietu ministrijas Apbalvošanas padome ar I un II pakāpes Atzinības rakstu, Goda diplomu un Pateicības rakstu apbalvoja 188 tieslietu sistēmas kolēģus. Tieslietu ministrijas plašā foto glalerija. 

"Lepojos ar visiem tieslietu sistēmas darbiniekiem, jo katra darbinieka ieguldījums veido mūsu valsti tiesiskāku un drošāku!", norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs. 

Kopš 2006. gada līdz šim Tieslietu ministrijas apbalvojumi piešķirti 56 oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbiniekiem, ieskaitot šajā gadā apbalvotos. Šogad Tieslietu ministrijas apbalvojumus saņēma: 

  • Paziņojumu publikācijas daļas informācijas korektore Marika Zandberga – II pakāpes Atzinības rakstu un "sudraba" pildspalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā; 
  • Tiesību aktu sistematizācijas daļas tiesību aktu sistematizācijas speciāliste Sandra Spulģe – II pakāpes Atzinības rakstu un "sudraba" spalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā; 
  • Jurists, datu aizsardzības speciālists Jānis Frīdmanis – II pakāpes Atzinības rakstu un "sudraba" spalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā; 
  • Automašīnas vadītājs, saimniecības pārzinis Viesturs Upenieks – Goda diplomu par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu.  

Tieslietu ministrijas apbalvojuma nodibināšanas mērķis ir izteikt atzinību ministrijas un padotībā esošo iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu, godprātīgu un radošu darbu un amata pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu kopīgu ministrijas mērķu sasniegšanā.   

"Latvijas Vēstneša" foto galerija. 

 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija