"Latvijas Vēstnesī" izsludināti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

2022. gada 26. maijs

Publicitātes attēls.

26. maijā, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr.101A  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece izsludinājusi grozījumus "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā".

Papildu laidienā ir viena oficiālā publikācija:

Likums cita starpā papildināts ar noteikumiem par invaliditātes ekspertīzi Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī ar pensiju piešķiršanas un izmaksas kartību. Papildus, pievienoti īpašie noteikumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, tātad piektdien, 27. maijā. 
Likums Saeimā pieņemts  2022. gada 19. maijā.

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv