"Latvijas Vēstnesī" izsludināti likumi, ar kuriem ratificēti protokoli par Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO

2022. gada 15. jūlijs

Publicitātes attēls.

Šodien, 15. jūlijā, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr.135A izsludināti trīs likumi, tostarp divi likumi par Protokoliem par Zviedrijas un Somijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam (NATO). 

Likumus izsludina Valsts prezidents Egils Levits. Visi augšminētie likumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, tātad 2022. gada 16. jūlijā.  

Savukārt Protokoli par Zviedrijas un Somijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam stājas spēkā, kad katra Ziemeļatlantijas līgumslēdzēja puse ir paziņojusi par savu piekrišanu Amerikas Savienoto Valstu (ASV) valdībai. ASV informē visas Ziemeļatlantijas līgumslēdzējas puses par katra šāda paziņojuma saņemšanas datumu un par šī protokola spēkā stāšanās datumu. 

“Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma (vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv). 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv