"Latvijas Vēstnesī" izsludināts likums par grozījumiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā

2022. gada 9. septembris

Publicitātes attēls.

Šodien, 9. septembrī, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr.175A izsludināts likums par grozījumiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā.

Likums pilnā mērā nostiprina Baznīcas autokefālo statusu. Baznīcu vada Baznīcas galva, kas ir neatkarīgs no jebkādas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas. 

Grozījumi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā: https://www.vestnesis.lv/op/2022/175A.1  

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, tātad 2022. gada 10. Septembrī. Likumu Valsts prezidenta vietā izsludina Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece.  

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv