"Latvijas Vēstnesī" izsludināts likums par valsts budžetu 2024. gadam

2023. gada 21. decembris

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

Šodien, 21. decembrī, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) izsludinājis 2024. gada budžetu un to 19 pavadošos likumus.   

 

Kopumā valsts budžeta likumu paketē 2024. gadam izsludināti 20 likumi. To oficiālās publikācijas pieejamas "Latvijas Vēstneša" apjomīgā 21. decembra kārtējā laidienā Nr. 247:  
https://www.vestnesis.lv/laidiens/2023/12/21/nr/247  

Ar šodien izsludināto likumu apstiprināts valsts budžets 2024. gadam ieņēmumos 14 497 467 199  eiro, bet izdevumos 16 216 831 575 eiro. Mērķdotācijas apjoms pašvaldībām — 617 052 664 eiro apmērā.  

Par budžeta politikas prioritārajiem attīstības virzieniem noteikti: drošība, veselība un izglītība.  

Likums "Par valsts budžetu 2024. gadam" stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī, un tā darbība attiecināma uz visu saimniecisko gadu.  

Likumam par valsts budžetu kopumā ir 19 pavadošie likumi. Ieskatam daži no tiem: 

Šodienas laidienā Nr. 247 izsludināti arī Grozījumi Vietējo pašvaldību referenduma likumā, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. septembrī: https://www.vestnesis.lv/op/2023/247.17   

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv. 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv