"Latvijas Vēstnesī" izsludināts Pašvaldību likums

2022. gada 4. novembris

Publicitātes attēls.

Šodien, 4. novembrī, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) laidienā Nr. 215 Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis Pašvaldību likumu, kuru Saeima pieņēma atkārtoti, jo šī gada septembrī Valsts prezidents to nosūtīja otrreizējai caurlūkošanai.  

Ar jauno Pašvaldību likumu iecerēts stiprināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, pašvaldību savstarpējo sadarbību, precīzāk regulēt pašvaldības attiecības ar valsts institūcijām, kā arī līdzsvarot pašvaldības pakalpojumu pieejamību.  

Pašvaldībām saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti jānosūta izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". No 2023. gada 1. janvāra pašvaldībām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir jāpublicē arī saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu un pašvaldības nolikums. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja šajos noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās termiņš.  

Pašvaldība var publicēt izsludinātos saistošos noteikumus arī pašvaldības informatīvajā izdevumā vai oficiālajā tīmekļvietnē, vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai "Latvijas Vēstnesī". Šādā gadījumā obligāti ir jānorāda atsauce uz oficiālo publikāciju (laidiena datumu un numuru vai oficiālās publikācijas numuru, bet elektroniskajā vidē papildus pievieno saiti uz konkrēto oficiālo publikāciju). 

Likums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.  

Atgādinām, ka no 2022. gada oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē pašvaldību saistošos noteikumus, kas nodrošināja mūsdienīgu un sengaidītu risinājumu – iespēju oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" uzturētā platformā lietot speciālistu apstrādātus (sistematizētus un konsolidētus) visu pašvaldību saistošos noteikumus, kas iekļaujas kopējā Latvijas Republikas tiesību aktu datu bāzē likumi.lv.  

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma (vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv). 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv