"Latvijas Vēstnesī" izsludināts Valsts aizsardzības dienesta likums

2023. gada 18. aprīlis

Foto: Latvijas Vēstnesis.

Šodien, 18. aprīlī, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) publicēts Saeimas pieņemtais un Valsts prezidenta izsludinātais Valsts aizsardzības dienesta likums. Tas paredz militāro un civilo (alternatīvo) dienestu. Izsludināti arī deviņi tā pavadošie likumi.  

Kopumā šodien izsludināti 11 likumi, kuru oficiālās publikācijas pieejamas vietnē vestnesis.lv, "Latvijas Vēstneša" apjomīgā kārtējā laidienā Nr. 75: https://www.vestnesis.lv/laidiens/2023/04/18/nr/75  

Šodien izsludinātais Valsts aizsardzības dienesta likums paredz Valsts aizsardzības dienestā iesaukt vīriešus gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Brīvprātīgi dienestam varēs pieteikties vīrieši un sievietes vecumā no 18 līdz 27 gadiem.  Pirmais iesaukums dienesta izpildi uzsāks 1. jūlijā.    

Likumā arī noteikti vairāki izņēmumi, kad iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā varēs atlikt. Tāpat noteikti gadījumi, kad pieņemams lēmums par neiesaukšanu dienestā.   

Valsts aizsardzības dienesta likums stāsies spēkā šī gada 19. aprīlī.  

"Latvijas Vēstnesis" iznāk katru darbdienu un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Tā saturs iedzīvotājiem pieejams uzreiz pēc pusnakts vietnē vestnesis.lv. Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša.

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv