"Latvijas Vēstnesī" oficiālās publikācijas: izmaiņas uz izolācijā un mājas karantīnā pavadāmo laiku

2022. gada 19. janvāris

19. janvāra rītā oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr. 13A izsludināti grozījumi MK rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un grozījumi epidemioloģiskās drošības pasākumos.

Kopumā laidienā pieejamas 2 tiesību aktu oficiālās publikācijas:

 • MK rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu": https://www.vestnesis.lv/op/2022/13A.2
  Publicēti grozījumi attiecībā uz izolācijā un mājas karantīnā pavadāmo laiku.
  Rīkojums stājas spēkā 2022. gada 19. janvārī.
 • Grozījumi MK noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai": https://www.vestnesis.lv/op/2022/13A.1
  Noteikumos precizēts termins "mājas karantīna".
  Mājas karantīna - ciešā kontaktā ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta, bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Pārslimojušām personām 60 dienu laikā kopš inficēšanās apstiprināšanas netiek  piemērota mājas karantīna. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa
  Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 20. janvārī. Daļa apakšpunktu stājas spēkā 2022. gada 25. janvārī.

Abu tiesību aktu konsolidētās redakcijas drīzumā varēs lietot vietnē likumi.lv, kas ir oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" tiesiskās informācijas platformas daļa. Atgādinām, ka vietnē likumi.lv iedzīvotājiem ir nodrošināta sadaļa - Covid-19, kurā pieejami visi tematiski saistītie tiesību akti: https://likumi.lv/ta/tema/covid-19  

Parasti "Latvijas Vēstnesis” iznāk darbdienās un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Steidzami publicējamu dokumentu oficiālo publikāciju "Latvijas Vēstnesis” nodrošina tūlītēji pēc to saņemšanas no iesniedzējiem.   

Operatīvi par "Latvijas Vēstneša” saturu var uzzināt, izmantojot pakalpojumu "Seko līdzi”:
https://www.vestnesis.lv/jaunumi-e-pasta

Papildinformācijai:
Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv