"Latvijas Vēstnesī" publicēta informācija par Stambulas konvencijas spēkā stāšanās datumu

2024. gada 17. janvāris

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

Šodien, 17. janvārī, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) ir publicēta Ārlietu ministrijas informācija, kas paredz, ka 2024. gada 1. maijā stāsies spēkā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Oficiālā publikācija pieejama "Latvijas Vēstneša" laidienā Nr.12. 

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ir parakstīta 2011. gada 11. maijā Stambulā, ratificēta Saeimā 2023. gada 30. novembrī, publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 241 2023. gada 13. Decembrī.

Ārlietu ministrija informē par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu un Latvijas Republikas izteiktajām atrunām un deklarācijām attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem, šo informāciju publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", paredz likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 15. pants: https://likumi.lv/ta/id/57840#p15

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma (vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv).

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv