„Latvijas Vēstnesī” publicēta Valsts prezidenta ierosinātā Satversmes grozījumu redakcija

2009. gada 22. janvāris

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

22. janvāra "Latvijas Vēstnesī"  publicēta Valsts prezidenta Valda Zatlera ierosinātā un 21.janvārī Saeimai nosūtītā grozījumu redakcija Latvijas Republikas Satversmē, kā arī prezidenta trešdienas preses konferencē paustais grozījumu pamatojums.

Laikraksta elektroniskā versija – www.vestnesis.lv.

Uzziņai

"Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. Laikraksta izdošana ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90.panta – "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības" – īstenošanu.

Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" iznāk valsts valodā A3 formātā četras reizes nedēļā – otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien – un nepieciešamības gadījumā arī citās dienās. Laikraksta apjoms ir atkarīgs no publicējamo dokumentu apjoma un publicēšanas steidzamības.

Papildinformācijai:
Ilze Apine
T.: 67313091
ilze.apine@lv.lv