"Latvijas Vēstnesī" publicēts rīkojums par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata

2023. gada 2. novembris

Foto: Ivars Soikāns / LETA

Šodien, 2. novembrī, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr. 213A publicēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministres rīkojums par Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas par ārējo normatīvo aktu nepildīšanu un pārkāpšanu. 

"Latvijas Vēstneša" papildu laidienā pieejama rīkojuma oficiālā publikācija: https://www.vestnesis.lv/op/2023/213A.1  

Domes priekšsēdētājs uzskatāms par atstādinātu no amata pienākumu pildīšanas ar dienu, kad publicēts ministra rīkojums: 

"Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Domes priekšsēdētāju uzskata par atstādinātu no amata pienākumu pildīšanas ar rīkojuma publicēšanas dienu." Pašvaldību likums, 69. pants: https://likumi.lv/ta/id/336956#p69 

Oficiālais izdevums periodiski iznāk darba dienās un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Lai nodrošinātu steidzami publicējamas informācijas operatīvu pieejamību, dažkārt iznāk oficiālā izdevuma papildu laidieni, kurus publisko tūlītēji pēc publicējamās informācijas saņemšanas no iesniedzējiem. 

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv. 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv