“Latvijas Vēstnesim” − 25

2018. gada 2. februāris

Infografika: LV portāls

“Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības,” teikts Satversmē. Bet kur uzzināt par savām tiesībām? Mūsu valstī par iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem palīdz uzzināt “Latvijas Vēstnesis”, Latvijas Republikas oficiālais izdevējs.

Mūsdienu “Latvijas Vēstnesis” ir dibināts 1993. gada 2. februārī, un šodien valsts uzņēmumam aprit 25 gadi. Taču tā priekštecis kā valsts un tiesiskās informācijas pirmavots dibināts jau 1918. gada decembrī.

Tādēļ 2018. gads, kad svinam Latvijas valsts simtgadi, ir arī oficiālā izdevēja institūcijas iedibināšanas apaļā gadadiena. Gadsimta laikā mainījies veids, kā iedzīvotājiem piedāvāt saturu.

Trīs nedēļās – no dibināšanas līdz pirmajam numuram

“Latvijas Vēstnesis”, tas, ko šodien saucam par oficiālo izdevēju, nodibināts ar Ministru padomes 1993. gada 2. februāra lēmumu Nr. 47 “Par valsts uzņēmuma “Latvijas Vēstnesis” nodibināšanu”.

Trīs nedēļas vēlāk, 1993. gada 25. februārī, iznāca oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 1. numurs. Līdz šim iznākuši 6110 numuri, turklāt formāts piedzīvojis nozīmīgas izmaiņas - jau vairākus gadus oficiālo izdevumu var lietot tikai elektroniski vietnē vestnesis.lv.

Šodien oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”* ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma, kas:


Pirmsākumi 1918. gadā – valsts informācijas pirmavots

Februāris ir jaunlaiku oficiālā izdevēja institūcijas 25 gadu jubilejas mēnesis. Kādēļ šis gads kopumā ir projekta “Vēstnesim100” zīmē?

1918. gadā Pagaidu valdība par vienu no steidzamiem izvirzīja uzdevumu izveidot informācijas avotu, kurā būtu izsludināti visi “likumi un rīkojumi, kas pilsoņiem jāzina un jāievēro,” un publicēti tiesu un iestāžu paziņojumi.

Pirms 100 gadiem par valsts un tiesiskās informācijas pirmavotu kļuva “Pagaidu Valdības Vēstnesis” − avīze ar likumiem, paziņojumiem un arī skaidrojumiem, nedaudz vēlāk iegūstot nosaukumu “Valdības Vēstnesis”.

Pirmā laikraksta numura pirmā ziņa – par Latvijas valsts izveidošanu. Publicēti arī vairāki Tautas padomes normatīvie akti. Turpat arī skaidrots šāda informācijas avota izveidošanas iemesls. Toreiz bez likumiem un rīkojumiem publicēti ne vien tiesu un iestāžu paziņojumi, bet arī privātpersonu sludinājumi.

Laikrakstā analizēti arī demokrātiskai valstij būtiski jautājumi, piemēram, trešajā numurā – raksts “Vispārējas un proporcionālas vēlēšanas”, skaidrojot šādu vēlēšanu būtību.

* Oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesim” deleģētās valsts funkcijas nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums.

 

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija