“Latvijas Vēstnesis” dalās pieredzē ar Norvēģijas oficiālo izdevēju

2017. gada 19. septembris

Publicitātes attēls.

Atsaucoties uz Norvēģijas oficiālā izdevēja izteikto vēlmi iepazīties ar situāciju Latvijā, aizvadītajā nedēļā Rīgā oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” iepazīstināja ar savu sniegto produktu un pakalpojumu klāstu.

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”, īstenojot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktās valsts funkcijas, uztur četrus portālus (Likumi.lv, vestnesis.lv, LVportals.lv, juristavards.lv) un izdod nedēļas žurnālu “Jurista Vārds”. Prezentējot “Latvijas Vēstneša” darbību, pastiprināta uzmanība tika veltīta diviem no tiem – iknedēļas žurnālam “Jurista Vārds” un tiesību aktu skaidrojošajam medijam LV portāls (www.LVportals.lv).

“Mums ir patiess prieks un gandarījums par iespēju dalīties pieredzē un būt par iedvesmas avotuārzemju kolēģiem, diskutējot un plānojot savu turpmāko darbības stratēģiju un piedāvāto pakalpojumu klāstu,” atzīst VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.

Ārzemju kolēģu interese galvenokārt bija par uzņēmuma finansēšanas modeli, abu mediju satura tvērumu, kā arī tehniskajiem risinājumiem.

Norvēģijas oficiālā izdevēja – Lovdata Foundation – pārstāvji ik gadu savas stratēģiskās plānošanas ietvaros dodas uz kādu no Eiropas valstīm, lai smeltos idejas. Šogad izvēlēta Latvija.

Pērn pieredzes apmaiņā oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” pārstāvji viesojās Norvēģijā, kur kolēģi iepazīstināja ar savu pieredzi un specifiku, nodrošinot iedzīvotājiem oficiālo publikāciju un plašu sistematizētu tiesību aktu datu bāzi, kas satur gan jurisprudences ekspertu komentārus, gan judikatūru.

“Latvijas Vēstneša” informācija