"Latvijas Vēstnesis" - gadsimta tradīcijā balstīta attīstība

2018. gada 7. decembris

Tieši pirms 100 gadiem, 1918. gada 7. decembrī, Latvijas Pagaidu valdība nolēma izveidot “Pagaidu Valdības Vēstnesi”. Pēc nedēļas, 14. decembrī, pirmais  numurs ieraudzīja dienasgaismu. Pirmajā lapā pirmā vēsts - ir Latvijas valsts.Šodien stāstu turpina “Latvijas Vēstnesis” - Latvijas Republikas oficiālais izdevējs.

Mūsdienīga demokrātiska un tiesiska valsts nevar funkcionēt, ja iedzīvotājiem nav pieejami likumi un cita tiem tiesiski saistoša informācija. Oficiālais izdevums - tiesību institūts, kuram ir fundamentāla nozīme ikvienas valsts pastāvēšanā.

2018. gadā atzīmējam arī Latvijas oficiālā izdevēja iedibināšanas apaļo gadadienu. Gadsimta laikā mainījies veids, kā iedzīvotājiem piedāvāt saturu - mūsdienu vēstnesis ir arī stāsts par viedu e-pārvaldi, informācijas drošību un inovatīviem IT risinājumiem, taču tā sūtība ir nemainīga un saaugusi ar valsts esību un tiesiskajiem pamatiem.  

Šodien oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma* - vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un žurnāls “Jurista Vārds” (juristavards.lv).

“Es tikai vēlreiz un vēlreiz gribu atkārtot visu savu priekšteču, Vēstneša vadītāju,  iepriekš sacīto - Latvijas valstij vajag savu balsi. Tikmēr, kamēr būs Latvijas valsts, tai būs arī "Latvijas Vēstnesis”," tā VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.

Proklamēta Latvijas valsts. Sasaukta Satversmes sapulce. Izsludināts jauns likums. Patents burvju aparātam. Armijas zirgu izsole. Endzelīna lūgums paskaidrot vārdus, piemēram, ģūģēris un urķelis. Aizsardzības ministrijas lūgums ziedot siltas drēbes zemes sargiem. Skaidrojums par vēlēšanu nozīmi. No pirmsākumiem vēstnesis pie iedzīvotājiem devies ar likumiem, paziņojumiem, paskaidrojumiem.

Pirmā Latvijas Republikas oficiālā izdevuma nosaukums bija "Pagaidu Valdības Vēstnesis" - iznāca četri laidieni 1918. gada nogalē, līdz Rīgai uzbruka lielinieki un Pagaidu valdība atkāpās uz Kurzemi.

Tā darbu kopš 1919. gada augusta līdz pat padomju okupācijai turpināja "Valdības Vēstnesis", kam bija piešķirts oficiāls statuss valsts pieņemto aktu publicēšanai, lai tie iegūtu saistošu spēku.

Atjaunojot Latvijas neatkarību, atjaunots arī oficiālais izdevējs: pārejas periodā oficiālo izsludināšanu veica vienlaikus pat trīs izdevumi, bet kopš 1993. gada 25. februāra iznāk Latvijas Republikas oficiālas izdevums "Latvijas Vēstnesis" (19 gadus laikraksta formātā, kopš 2013. gada  - tikai elektroniski vietnē vestnesis.lv).


* Par “Latvijas Vēstnesi”

Oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesim” deleģētās valsts funkcijas nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums:

  • nodrošināt oficiālo publikāciju (vestnesis.lv);
  • sistematizēt likumus un citus tiesību aktus (likumi.lv);
  • veicināt izpratni par privātpersonu tiesībām un pienākumiem (lvportals.lv);
  • izdot žurnālu “Jurista Vārds” (juristavards.lv).

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv

vestnesim100.png

lv100.png