„Latvijas Vēstnesis”: izdevējs nesaņem valsts budžeta līdzekļus

2009. gada 20. jūlijs

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Šodien, 20. jūlijā, BNS publicēta ziņa, kurā minēts: „Repše savukārt norādīja, ka "Latvijas Vēstnesis" katru gadu no valsts budžeta saņem divus miljonus latu, un, viņaprāt, 30% samazinājums, pārstājot drukāt laikrakstu papīra formā, ir pārāk niecīgs. "Jums ir jādomā par lielāku līdzekļu ekonomiju," uzsvēra finanšu ministrs.””

VSIA „Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele precizē sniegto informāciju un uzsver, ka savas pastāvēšanas 16 gados „Latvijas Vēstnesis” nekad nav saņēmis līdzekļus no valsts budžeta. Pretēji, kopš 2004.gada, kad organizācija tika reorganizēta par valsts kapitālsabiedrību, tā nodokļos un nodevās ir iemaksāju valsts budžetā 2,9 milj. latu, tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodokli par 2008.gadu – 298 296,80 latu. Visi valsts normatīvie akti un paziņojumi ir publicēti par līdzekļiem, kas iegūti no juridisku un fizisku personu obligāto paziņojumu un sludinājumu  publicēšanas. Par šiem līdzekļiem tiek uzturēts arī tiesību aktu vortāls www.likumi.lv, kurā ikviens indivīds bez maksas var iepazīties ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā – ar to aktuālajām redakcijām, kā arī oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija un tā arhīvs www.vestnesis.lv.

Oficiālā laikraksta izdošanai papīra formātā šobrīd tiek izmantoti 32% visu VSIA „Latvijas Vēstnesis” resursu. Atsakoties no laikraksta papīra formāta, būs iespējams samazināt VSIA „Latvijas Vēstnesis” publikāciju izmaksas vidēji par 30%. Lai izmaksas samazinātu vēl vairāk, valdībai jāpieņem lēmums par atteikšanos no kāda cita valsts kapitālsabiedrības šobrīd sniegtā pakalpojuma vai arī jāpieņem lēmums par elektroniskās oficiālās publikācijas kā maksas pakalpojuma nodrošināšanu. D. Ābele uzskata, ka šādi lēmumi neveicinās valsts postulēto tēzi par maksimālu valsts oficiālās informācijas pieejamības veicināšanu.

Uzziņai par VSIA „Latvijas Vēstnesis” (LV.LV)

VSIA „Latvijas Vēstnesis” izdod LR oficiālo laikrakstu “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta bezmaksas elektroniskā versija - www.vestnesis.lv, kas piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995. gada). Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. VSIA „Latvijas Vēstnesis” uztur tiesību aktu vortālu www.likumi.lv.

Papildinformācijai:
Ilze Apine,
 T.: 67310675
ilze.apine@lv.lv