„Latvijas Vēstnesis” iznāks arī 31. decembrī

2009. gada 30. decembris

Informāciju sagatavoja VSIA “Latvijas Vēstnesis”

Lai nodrošinātu visu pieņemto tiesību aktu publicēšanu līdz to spēkā stāšanās dienai 1. janvārī, lielā dokumentu skaita un apjoma dēļ oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis” iznāks arī 31. decembrī.

Saskaņā ar „Latvijas Pasta” svētku dienu darba grafiku laikraksts abonentiem tiks piegādāts sestdien, 2. janvārī.

31. decembrī ar šā gada „Latvijas Vēstneša” pēdējā numura saturu var iepazīties laikraksta bezmaksas elektroniskajā versijā www.vestnesis.lv.

Rītdienas numurā būs publicēti 28 Ministru kabineta (MK) noteikumi. Pirmdien, 28. decembrī, „Latvijas Vēstnesī” tika izsludināti 75 Ministru kabineta (MK) noteikumi, otrdien, 29. decembrī, - 58 MK noteikumi, savukārt šodien – 29 likumi un 29 MK noteikumi.

Atgādinām, ka tiesību aktu aktuālās redakcijas ir pieejamas „Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv, proti, tiesību aktu grozījumi to pamattekstā tiek iekļauti (konsolidēti) līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai. Tas nozīmē, ka 2010. gada 1. janvārī aktuālajās redakcijās būs pieejami VISI tiesību akti, kuri vai kuru grozījumi stājas spēkā no nākamā gada. Informatīvos nolūkos vortāla sadaļā „Nākotnes konsolidētās redakcijas” jau šobrīd var iepazīties ar gandrīz 200 likumu un Ministru kabineta noteikumu nākotnes redakcijām, kas būs aktuālas no 1. janvāra.

Uzziņai

VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdod LR oficiālo laikrakstu “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta bezmaksas elektroniskā versija - www.vestnesis.lv, kas piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995.gada). Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" iznāk valsts valodā A3 formātā četras reizes nedēļā – otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien – un nepieciešamības gadījumā arī citās dienās. Laikraksta apjoms ir atkarīgs no publicējamo dokumentu skaita un apjoma un publicēšanas steidzamības.

Izsludināšanas funkcijas tiesiskie aspekti ir noteikti likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību", proti, likumi un citi Saeimas, Valsts prezidenta un MK pieņemtie akti tiek izsludināti, tos publicējot valsts valodā oficiālajā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Piemēram, MK lēmumi, kas pieņemti noteikumu, instrukciju vai ieteikumu veidā, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", ja tajos nav noteikts cits termiņš.

2006.gadā „Latvijas Vēstnesī” publicēti 4289 dokumenti (t.sk. 294 likumi, 1085 MK noteikumi un instrukcijas); 2007.gadā – 3981 dokuments (t.sk. 304 likumi, 945 MK noteikumi un instrukcijas); 2008.gadā – 4425 dokumenti (t.sk. 337 likumi, 1120 MK noteikumi un instrukcijas).

Papildinformācijai:
Ilze Apine
T.:    +371 67313091
Fax:  +371 67313090
www.lv.lv; www.likumi.lv
twitter.com/likumi
twitter.com/portals_lvlv