“Latvijas Vēstnesis” laidis klajā grāmatu par pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem 

2019. gada 12. novembris

Foto: Santa Sāmīte. Darba vērtība, pirmkārt, saistās ar to, ka autors ir skrupulozi apskatījis pašvaldību attīstību Latvijā, nonākot līdz esošajai sistēmai; otrkārt, darbā sniegts raksturojums pašvaldību jēdzienam, saturam, padotībai un kompetencei, kompetences nodošanai utt., treškārt, darbā ir sniegtas atbildes uz jautājumiem, kas saistās ar pašvaldību sistēmas iespējamo pilnveidošanos un attīstību.

Arta Stuckas monogrāfija “Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas” ir kvalitatīvs pētījums, kas stāsta arī par aktuālalitāti – pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem. 

Jaunā grāmata nākusi klajā oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā. Tas ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem.

Zinātniskās monogrāfijas autors A. Stucka darbu saturiski balsta uz savu 2013. gadā sekmīgi aizstāvēto promocijas darbu “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”, būtiski to pārstrādājot un papildinot atbilstoši 2019. gada situācijai.

Zīmīgi, ka grāmata tiek izdota gadā, kad Saeima ir pieņēmusi lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu – izdevumā atspoguļots detalizēts apskats par Latvijas un citu valstu pieredzi administratīvi teritoriālās reformas norisē.

Izdevums ir fundamentāli lietišķs pētījums un būtisks pienesums valststiesību jomā. Monogrāfija par pašvaldību tiesībām varētu būt interesanta gan pašvaldību reformas atbalstītājiem, gan arī tās oponentiem. Iepazīšanās ar šo grāmatu palīdzētu apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu, kā arī to, ka gan pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, gan pašvaldību reformās nepieciešama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja. 

Kur iegādāties?

E-grāmatnīcā „Latvijas Vēstneša” apgādā iznākušās grāmatas var iegādāties vislētāk – par izdevēja cenām. Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas.

Lasītāju serviss

Jauno grāmatu iespējams noformēt arī kā dāvinājumu: grāmatu katalogā izvēlieties attiecīgo izdevumu, “ielieciet to grozā”, spiediet pogu “Pasūtīt” un izvēlieties “Noformēt kā dāvanu”.

Papildinformācijai:
Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv