"Latvijas Vēstnesis" laiž klajā pētījumu par tiesību aizsardzības līdzekļiem pret likumu

2021. gada 25. oktobris

Jāņa Priekuļa monogrāfija “Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu” ir zinātnisks pētījums par no Satversmes izrietošiem un iespējamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem likuma gadījumā. Jaunais izdevums nācis klajā oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā.  

Šī ir monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” septītā grāmata, kuras pamatā ir autora Latvijas Universitātē sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs. Tas ir Latvijā līdz šim padziļinātākais zinātniskais pētījums par no Satversmes izrietošiem un iespējamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem likuma gadījumā.

Mācība par tiesību aizsardzības līdzekļiem visplašāk attīstījusies un pētīta civiltiesībās. Taču privātpersonas tiesības nepamatoti aizskart var arī valsts, īstenojot valsts varu. Valsts varas akti, ar kuriem var aizskart privātpersonas tiesības, galvenokārt ir prettiesiski administratīvie akti, faktiskā rīcība, kriminālprocesuāli lēmumi un tiesu nolēmumi. Taču, kā tas pierādīts šajā grāmatā, tiesību aizskārumu var nodarīt arī ar prettiesisku likumu.

"Arī likums var nepamatoti aizskart personas tiesības, un tā rezultātā var rasties dažādas nelabvēlīgas sekas. Grāmata atspoguļo manas zinātniskās pārdomas par to, kādiem tiesību aizsardzības līdzekļiem personai ir jābūt pieejamiem, lai aizsargātos pret likumu, kas aizskar tās tiesības. Grāmata apzināti rakstīta tādējādi, lai tajā izteiktās atziņas būtu iespējams izmantot arī šodien, un praktiķus īpaši varētu interesēt grāmatas pēdējā nodaļā aplūkotais temats par likuma rezultātā radušos nemantiskā kaitējuma un zaudējumu atlīdzināšanu," uzsver Jānis Priekulis. 

Autors sniedz līdz šim pilnīgāko apskatu par tiesību aizsardzības līdzekļa jēdzienu un tā funkcijām. Grāmatā pirmo reizi Latvijas tiesību zinātnē ir sniegts pilnīgs izklāsts par priekšnoteikumiem, lai atzītu, ka nepamatotu tiesību aizskārumu izraisījis tieši likums. Tāpat detalizēti analizētas tiesiskās sekas faktam, ka Satversmes tiesas procesā likums atzīts par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai, tostarp iespēja prasīt zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu. J. Priekulis detalizēti pamato tēzi par pagaidu aizsardzības mehānismiem kā nepieciešamu efektīva tiesību aizsardzības līdzekļa elementu un rosina Satversmes tiesas procesā ieviest jaunu pagaidu tiesību aizsardzības līdzekli – likuma darbības ierobežošanu.

Ikviens interesents šo izdevumu var iegādāties “Latvijas Vēstneša” e-grāmatnīcā lv.lv/gramatas („Latvijas Vēstneša” apgādā iznākušās grāmatas tur iespējams iegādāties vislētāk – par izdevēja cenām). 

Grāmata būs noderīga arī citu tiesību nozaru pētniekiem, studentiem, mācībspēkiem, praktiķiem, ikvienam interesentam.

  • Saziņai ar Lasītāju servisu par grāmatas iegādi: 67311161; e-pasts: gramatas@lv.lv 
  • Iespējamie piegādes veidi līdz 15. novembrim: „Omniva” un „Latvijas pasts”.

Papildinformācijai:
Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv