“Latvijas Vēstnesis” noslēdz semināru ciklu bibliotekāriem

2019. gada 28. maijs

Foto: Santa Sāmīte.

Piecās Latvijas pilsētās “Latvijas Vēstnesis” aicināja bibliotekārus uz informatīvajiem semināriem (kopumā 6), dalībniekus iepazīstinot ar valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu un tās produktiem. Bibliotekāri semināru saturu novērtējuši ļoti augstu un atzinuši - to darbā jauniegūtās zināšanas būs noderīgas.

Semināru cikls notika, pateicoties oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” un Kultūras informācijas sistēmu centra sadarbībai. Kopš 19. marta tie viens pēc otra notika šādās Latvijas pilsētās - Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā, Madonā un Tukumā. “Latvijas Vēstneša” darbinieki bibliotekārus iepazīstināja ar platformu un tās četriem produktiem - vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un žurnālu “Jurista Vārds” /juristavards.lv.

“Kopumā apmēram 200 bibliotēku darbiniekiem reģionos novadītie semināri, kuros stāstījām par "Latvijas Vēstnesi" un tā sniegtajām kvalitatīvas informācijas iegūšanas iespējām, manuprāt, bija vērtīgi ne tikai klausītājiem, bet arī mums kā amatierēm - lektorēm. Tā bija laba pieredzes skola publiskajā runā - pirmkārt, jau neļaut auditorijai aizmigt! Otrkārt, bija apņemšanās aizraut klausītājus, lai viņu acīs pamanītu interesi un pārsteigumu: "Kas to būtu domājis, ka Vēstnesī ir tik daudz labu lietu atrodams?!" Rudenī misija turpināsies, tas ir, semināru ciklu ceram turpināt,” izvērtējot novadītos seminārus, saka LV portāla direktore Zaida Kalniņa.

Lai uzlabotu semināru kvalitāti, bibliotekāriem bija iespēja novērtēt tā saturu un noderīgumu 10 baļļu sistēmā, kā arī sniegt priekšlikumus turpmākajiem semināriem.

Kopumā dalībnieki seminārus ir novērtējuši kā ļoti labus un teicamus (vidējais reitings - 8,8 balles). Pēc apmeklētāju domām, “Latvijas Vēstnesī” ir satura daudzveidība, labi izstrādāts arhīvs un platforma kopumā sniedz daudz iespēju. Kā jaunums daudziem bibliotekāriem izrādījies LV portāls (lvportals.lv). Proti, bibliotekāri atzinuši,  ka LV portāls ir lietderīga vietne ar vērtīgu saturu un pārskatāmu dizainu un šo portālu irvērts apmeklēt ikdienā.

Lūk, dažas no atsauksmēm:

  • “Tas ir sens resurss, kura formāts ir mainījies laikiem līdzi. Joprojām un vienmēr aktuāls. Ikdienā nebiju izmantojusi “Latvijas Vēstnesi”, tagad pievērsīšu vairāk uzmanības.”
  • “Ļoti izzinošs informācijas devējs. Var uzzināt visu par valsti, likumiem un kas jāzina cilvēkam, kurš dzīvo šajā valstī.”
  • “Vērtīgākā likās informācija par LV portālu, kuru līdz šim nebiju dzirdējusi. Lietderīga platforma, ko vērts apmeklēt ikdienā.”
  • “Uzzināju par LV portālu, paldies par to!  Patika uzzināt nianses vietnē likumi.lv, kuras līdz šim nebiju ievērojusi, lai gan portālu izmantoju.”

Semināru apmeklētāji vairāk vēlējās nodarbības, kurās varētu darboties praktiski, tādējādi būtu iespēja izprast piedāvātās iespējas. Piemēram, kā atrast 2013. gada likuma grozījumu.

Šādus informatīvos seminārus plānots turpināt 2019. gada rudenī.

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”
Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina - oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija