“Latvijas Vēstnesis” nostiprina informācijas drošības pārvaldību

2009. gada 9. oktobris

Informāciju sagatavoja VSIA “Latvijas Vēstnesis”

VSIA “Latvijas Vēstnesis” sekmīgi ieviesis informācijas drošības vadības sistēmu (IDS). 6. un 7.oktobra audita slēdziens apliecina, ka sistēma atbilst ISO 27001:2005 standarta prasībām, turklāt tajā nav konstatēta neviena neatbilstība. Auditu veica neatkarīgā starptautiskā sertifikācijas organizācija “Bureau Veritas” (vadošais auditors Dr. Peters Katona no Ungārijas). “Latvijas Vēstnesis” ir otrais uzņēmums Latvijā, kas iegūs sertifikātu par atbilstību šim autoritatīvajam standartam.

Lai “Latvijas Vēstnesis” būtu laikus sagatavojies arī oficiālās elektroniskās publikācijas nodrošināšanai, tika pieņemts stratēģisks lēmums ieviest informācijas drošības vadības sistēmu. Kopš 2008.gada vidus organizācija veica visu informācijas sistēmu, to tehnoloģiskā nodrošinājuma un drošības standartu auditus un pakāpeniski pilnveidoja visus tehnoloģiskos procesus, maksimāli gādājot par informācijas drošību. Nu ir radīta sistēma, kas nodrošina visaugstākos informācijas drošības standartus.

IDS kritērijus nosaka starptautiskais standarts ISO 27001:2005 “Informācijas tehnoloģijas – drošības tehnikas – informācijas drošības vadības sistēmas – prasības”. Piemēram, šī sistēma palīdz pilnveidot informācijas pārvaldības infrastruktūru un darbības pamatprocesus, nodrošinot informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, skaidro VSIA “Latvijas Vēstnesis” kvalitātes vadītāja Daiga Eklone. Līdz gada beigām “Latvijas Vēstnesī” paredzēts izveidot integrēto vadības sistēmu, t.i., IDS tiks integrēta jau esošajā kvalitātes vadības sistēmā. Tas veicinās nepārtrauktu informācijas drošības vadības sistēmas pilnveidošanu. Šim mērķim ir saņemts Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums.

Kāds no tā ieguvums Latvijas iedzīvotājiem? VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele uzsver: “Oficiālo publikāciju raksturo precīza atbilstība pirmavotam. Tas nosaka oficiālās publikācijas uzticamību. Oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” savas pastāvēšanas sešpadsmit gados ir ieguvis nedalītu sabiedrības uzticību tajā publicētajam saturam un ieguvis autoritatīva vienīgā oficiālās informācijas avota reputāciju. Citēšu laikraksta lietotāju: “Ja pastkastē saņemu “Latvijas Vēstnesi”, vismaz zinu, ka valsts ir uz vietas.” Mūsu mērķis ir sasniegt tikpat augstus standartus un uzticamības līmeni arī elektroniskajiem informācijas nesējiem, tādēļ nepieciešams pilnveidot mūsu sniegtās informācijas drošību interneta vidē, un IDS ir viens no mehānismiem, kā to sasniegt.”

Latvijā IDS ir jauna prakse. “Latvijas Vēstnesis” kopš 2004.gada strādā atbilstoši ISO kvalitātes vadības sistēmas standarta prasībām, un šogad sertificēts arī atbilstoši jaunajai ISO 9001:2008 versijai, ko Starptautiskā standartizācijas organizācija publiskoja pērn rudenī. Tas ir “Latvijas Vēstneša” kolektīva kopīgā darba rezultāts un apliecina, ka organizācija ir rūpīgi strādājusi, lai sakārtotu savu iekšējo vidi un maksimāli darbotos publiskajās vidēs, sabiedrības interesēs.

Uzziņai

VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdod LR oficiālo laikrakstu “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta bezmaksas elektroniskā versija - www.vestnesis.lv, kas piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995.gada). Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdod arī specializēto žurnālu “Jurista Vārds”, uztur portālu LV.LV un tiesību aktu vortālu www.likumi.lv.

Fakti

2009. gada vasaras pētījuma secinājumi:

Salīdzinot 2009.gada datus ar attiecīgo periodu 2007.gadā, jāsecina, ka ievērojami pieaudzis to laikraksta „Latvijas Vēstnesis” abonentu īpatsvars, kuri izmanto ne tikai drukāto (oficiālo laikrakstu), bet arī elektronisko laikraksta versiju – ja pirms diviem gadiem elektroniskās versijas lietotāju bija tikai 40%, tad šogad tādu ir jau 66%.

Vairākums abonentu – 85% - regulāri lasa/ lieto valsts dokumentu sadaļu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Lielākā daļa – 57% - abonentu lasa vai citādi darbā lieto arī reģistrus, sludinājumus un lietišķos paziņojumus. Aptuveni puse abonentu regulāri lasa valsts informāciju (ministriju, institūciju gatavotās izmaiņas dokumentos, valsts augstāko amatpersonu darbības, runas, diplomātiskās aktivitātes).

Papildinformācijai:
Ilze Apine
T.: 67313091
ilze.apine@lv.lv