"Latvijas Vēstnesis" piedalās 19. Eiropas Oficiālo izdevēju forumā

2023. gada 23. oktobris

Attēls: Latvijas Vēstnesis. Izmantotais foto no: Eiropas oficiālo izdevēju forums.

Berlīnē notika jau 19. Eiropas Oficiālo izdevēju forums (European Forum of Official Gazettes). Šī gada foruma temats bija veltīts mākslīgajam intelektam, tā izmantošanas ētiskajām dilemmām un ilgtspējas nodrošināšanai. Arī šogad ekspertu saietā piedalījās "Latvijas Vēstneša" pārstāvji.  

Reizi gadā dalībvalstu pārstāvji tiekas sanāksmē un kopīgi apspriež jaunākās attīstības tendences. Foruma mērķis ir dalīties ar idejām un pieredzi par oficiālās informācijas publicēšanu, tādēļ dalībnieki demonstrē savus tehniskos risinājumus dokumentu apstrādē, publiskošanā un sistematizēšanā. Speciālisti arī demonstrē tehnoloģisko progresu un risina citus ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus.   

Šogad darba grupu vadītāji bija no šādām valstīm: Francijas, Itālijas, Nīderlandes, Vācijas, Luksemburgas, Portugāles, kā arī Eiropas Savienības publikāciju birojs.  

Piemēram, Vācija ar dalībniekiem dalījās pieredzē par projektu e-sludināšanu un ilgtermiņa arhivēšanas aspektiem. Nīderlandes kolēģi prezentēja savu teritoriālās plānošanas sistēmu – tās jauninājumus juridiskajā jomā un oficiālajās publikācijās –, savukārt Itālijas pārstāvji dalījās pieredzē par juridiskās izpētes automatizāciju: mākslīgā intelekta izmantošanu valsts tiesību aktu datubāzes klasifikācijā.  

Latviju šajā forumā pārstāvēja oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste un Attīstības projektu vadītājs Artis Trops. 

"Šogad forumā uzmanība tika pievērsta arī tiesību aktu izsludināšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai dažādu iespējamu krīžu gadījumos. Tāpat kā Latvijā, arī citu  valstu likumos ir paredzētas alternatīvas tiesību aktu paziņošanas formas, piemēram, radio, televīzija, laikraksti, bet Vācijā — pat sociālie mediji," par citu valsti pieredzi stāsta I. Luste.  

Uzziņai:  

Eiropas Oficiālo izdevēju forums ir neformāla, koleģiāla struktūra, ko veido Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu oficiālos izdevumus pārstāvošās izdevējorganizācijas un Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.  

Forums ir dibināts 2004. gadā ar mērķi veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu Eiropas oficiālo izdevēju starpā. "Latvijas Vēstnesis" forumā piedalās kopš tā dibināšanas.  

Reizi gadā foruma dalībnieki tiekas gadskārtējā sanāksmē, lai kopīgi risinātu ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Foruma 2011. gada sanāksme notika Rīgā, to organizēja oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis". Latvija uzņēma 35 valstu pārstāvjus, lai piedalītos foruma ikgadējā sanāksmē. Šogad forums norisinājās no 28. līdz 30. septembrim Berlīnē.  

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv. 

Foto: 19. Eiropas oficiālo izdevēju forums Berlīnē:

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv