“Latvijas Vēstnesis” piedalās Eiropas Oficiālo izdevēju forumā

2018. gada 14. jūnijs

Jau 15. reizi pēc kārtas Eiropas Oficiālo izdevēju forums vieno Eiropas Savienības, kā arī citu valstu pārstāvjus, lai pārrunātu aktualitātes un dalītos pieredzē oficiālās publikācijas īstenošanā. Forumā piedalījās arī oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” pārstāvji.

Šogad Eiropas Oficiālo izdevēju forumā piedalījās dalībnieki no 27 valstīm, to skaitā arī pārstāvji no Japānas un Angolas. Forumā ar priekšlasījumiem uzstājās un foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīt Norvēģijas, Itālijas, Luksemburgas un Nīderlandes pieredzi.

Sarunu temati aptvēra virkni tehnisku risinājumu tiesību aktu un tiesiskās informācijas pieejamības uzlabošanā. Tas ir, gan meklēšanas sistēmas un automātisko sasaišu pievienošanu, gan tiesību aktu izstrādes un konsolidēšanas tehniskos aspektus.

Foruma ietvaros dalībnieki vienojās par jaunu darba grupu, lai apspriestu, kā Vispārīgā datu aizsardzības regula skar oficiālo izdevēju darbību. Speciālisti atzinīgi novērtēja oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” pieredzi regulas ieviešanā, realizējot savas funkcijas.

Uzziņai

Eiropas Oficiālo izdevēju forums ir neformāla, koleģiāla struktūra, ko veido Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu oficiālos izdevumus pārstāvošās izdevējorganizācijas un Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.

Forums ir dibināts 2004. gadā ar mērķi veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu Eiropas oficiālo izdevēju starpā. “Latvijas Vēstnesis” forumā piedalās kopš tā dibināšanas.

Reizi gadā foruma dalībnieki tiekas gadskārtējā sanāksmē, lai kopīgi diskutētu par jaunākajām attīstības tendencēm, demonstrētu panākto tehnoloģisko progresu un risinātu citus ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Foruma 2011. gada sanāksme notika Rīgā. To organizēja oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”.

Šogad forums norisinājās 7.-8. jūnijā Oslo, Norvēģijā.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija