“Latvijas Vēstnesis” piedalās Eiropas oficiālo izdevēju forumā

2019. gada 3. jūlijs

Hāgā noticis 16. ikgadējais Eiropas oficiālo izdevēju forums, kurā piedalījās arī “Latvijas Vēstnesis” pārstāvji. Šīs tikšanās tēma bija "Oficiālo publikāciju nākotne", skarot arī nākotnes riskus, saistītus ar mākslīgā intelekta izmantošanu juridiskajā praksē. 

Foruma mērķis ir dalīties ar zināšanām un pieredzi par digitālo tiesību aktu publicēšanu, proti, speciālisti kopīgi diskutē par jaunākajām attīstības tendencēm, demonstrē panākto tehnoloģisko progresu un risina citus ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus.

Šogad foruma (European Forum of Official Gazettes) atklāšanā īpaši uzsvērta demokrātijas vērtība, attīstot uz lietotāju vajadzībām orientētu oficiālo izdevēju praksi, lai veicinātu  likumu, noteikumu un valsts oficiālās informācijas pieejamību.

Viena no aktuālakajām tēmām - tiesību aktu tulkojumi, proti, mašīntulkošanas iespējas, lai nacionālie tiesību akti būtu pieejami interesentiem visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās. Konferences laikā vairāki speciālisti dalījās savās zināšanās un iecerēs, īpaši akcentējot šī izaicinājuma perspektīvu un prioritāro nozīmību. Tāpat arī foruma dalībnieki apsprieda Eiropas juridisko standartizāciju un gala lietotāju iesaistīšanu tehnisko risinājumu izveidē un attīstīšanā.

"Mēs kā Latvijas oficiālā izdevēja pārstāvji foruma organizētajos semināros varējām dalīties ar savām iecerēm attiecībā uz tiesību aktu mašīntulkošanas ieviešanu vietnē Likumi.lv un veidiem, kā iesaistām lietotājus pakalpojumu pilnveidošanā," “Latvijas Vēstneša” pieredzes pienesumu kopējā zināšanu pārnesē raksturo Inese Luste, Oficiālo publikāciju departamenta  vadītāja, “atzinīgus vārdus no citu valstu koleģiem esam saņēmuši arī par mūsu konceptu - valsts informācijas vienota saturiska un tehnoloģiska platforma, kas palīdz iedzīvotājiem orientēties esošo un topošo tiesību aktu pasaulē, sniedzot skaidrojumus un citu informāciju par valsts varas pieņemtajiem lēmumiem”.

Foruma dalībnieki vienojās par to, ka valdībai jāuzņemas atbildība par tiesību aktu un noteikumu tālākas digitalizācijas Eiropā iespējām. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs starptautisks paātrinājums, iesaistot politiskās sistēmas un pienācīgi identificējot riskus. 

Uzziņai 

Eiropas Oficiālo izdevēju forums ir neformāla, koleģiāla struktūra, ko veido Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu oficiālos izdevumus pārstāvošās izdevējorganizācijas un Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.

Forums ir dibināts 2004. gadā ar mērķi veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu Eiropas oficiālo izdevēju starpā. “Latvijas Vēstnesis” forumā piedalās kopš tā dibināšanas.

Reizi gadā foruma dalībnieki tiekas gadskārtējā sanāksmē, lai kopīgi risinātu s ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Foruma 2011. gada sanāksme notika Rīgā. To organizēja oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”.

Šogad forums norisinājās 20.- 22. jūnijā Hāgā, Nīderlandē.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija