“Latvijas Vēstnesis” piedalās starptautiskā konferencē

2019. gada 10. jūnijs

Attēlā dalībnieku kopbilde.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstneša” pārstāvji starptautiskajā konferencē dalījās ar pieredzi oficiālās publikācijas pieejamības un normatīvo aktu sistematizēšanas nodrošināšanā un apsprieda citus aktuālus jautājumus.

Aizvadītajā nedēļā notika starptautiskā Valsts informācijas konference Baltkrievijā. Oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesi” pārstāvēja valdes loceklis Dainis Mjartāns, finanšu direktors Heino Spulģis un LV portāla (lvportals.lv) direktore Zaida Kalniņa.

"Latvijas Vēstneša" līdzdalība Baltkrievijas oficiālā izdevēja organizētajā Apaļā galda diskusijā "Baltkrievijas Republikas Tiesību aktu reģistri - vēsture un perspektīvas" sniedza iespēju iepazīties ar vairāku Eiropas Austrumu un Āzijas valstu pieredzi oficiālās publikācijas pieejamības un normatīvo aktu sistematizēšanas nodrošināšanā.

Pasākums rīkots par godu Baltkrievijas Oficiālā izdevēja 20 darba gadu jubilejai. Tajā piedalījās Baltkrievijas, Moldovas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Krievijas un Kazahstānas oficiālo izdevēju pārstāvji.

LV portāla direktore Zaida Kalniņa savā prezentācijā dalījās ar pieredzi valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas izveidē un uzturēšanā, iepazīstināja ar mūsu darbu tiesību aktu un oficiālo paziņojumu jomā. Kolēģi ar lielu interesi uzņēma "Latvijas Vēstneša" stāstījumu par Latvijas sabiedrībai pieejamajiem pakalpojumiem.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija