"Latvijas Vēstnesis" saņēmis atzinību par dalību TAP projektā

2022. gada 20. jūnijs

Publicitātes attēls.

Jūnijā Valsts kanceleja aicināja uz īpašu pasākumu, lai pateiktos sadarbības partneriem par ieguldījumu un līdzdalību Tiesību aktu projektu publiskā portāla (TAP) izveidē. Pateicību saņēma oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" un tā komanda, kas paveikusi lielu darbu. 

2021. gada 9. septembrī darbu uzsāka vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls), kas ir jauns datu apmaiņas kanāls ar Valsts kanceleju, lai publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) iesniegtu Ministru kabineta dokumentus. TAP portāls ir saistīts ar Latvijas Republikas tiesību aktu datu bāzi likumi.lv, ko uztur un veido "Latvijas Vēstnesis". TAP ir valsts informācijas sistēma, ko izmanto Ministru kabineta darbības nodrošināšanai, sabiedrības informēšanai un līdzdalībai tiesību aktu izstrādē. 

"Latvijas Vēstneša" dalība projektā tikusi augsti novērtēta jau iepriekš. Tagad oficiālais izdevējēs un tā komanda ir saņēmuši atzinību par  ieguldījumu TAP projektā. Svinīgā sēdē tika pasniegts pateicības raksts un veltīti atzinīgi vārdi par profesionālo veikumu.  

Projekta gaitā ir izveidota saskarne starp TAP portālu un Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu (OPTIS), kas tiešsaistes datu apmaiņas režīmā pēc pieprasījuma nodod konsolidēto tiesību aktu versiju strukturētu datu veidā un saiti uz pieņemtā tiesību akta publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) un vietnē likumi.lv.  

"TAP ir milzīgs un nozīmīgs projekts, kura rezultātā tika mainīts veids, kādā ierēdņi tehniski izstrādā tiesību aktu projektus, veids un formāts, kādā šie Ministru kabineta tiesību akti tiek iesūtīti oficiālajai publikācijai un sistematizēšanai, kā arī veids, kādā šie tiesību akti tiek konsolidēti. Visi šie elementi ir būtiski atvieglojuši mūsu ikdienas darbu, mazinājuši liekas manuālās darbības, darba procesu padarot mūsdienām atbilstošu. Mēs priecātos, ja arī pārējie sadarbības partneri savus dokumentus mums iesūtītu tik modernā veidā. Neizsakāmi liela pateicība visiem kolēģiem, kas piedalījās šo pārmaiņu izcilā īstenošanā," par TAP projekta lomu pauž "Latvijas Vēstneša" Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv