"Latvijas Vēstnesis" saņēmis Ģimenei draudzīgas darbavietas statusu

2022. gada 7. aprīlis

Publicitātes attēls.

Oficiālā izdevēja  "Latvijas Vēstnesis" (lv.lv)  pieteikums Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) ir ticis atzinīgi novērtēts. Aprīļa sākumā "Latvijas Vēstnesim" fonds piešķīra statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta". Šajā statusā organizācija būs līdz 2024. gadam ar iespēju statusu pagarināt vai arī slēgt. Būtiskākie ieguvumi no ģimenei draudzīgu principu ieviešanas darba vietās ir tādi, ka, gan darbiniekam, gan darba devējam svarīgs ir darba un privātās dzīves līdzsvars. Šāda izpratne ļauj veiksmīgi saplānot darba pienākumus un personīgās dzīves vajadzības.  

Šī kvalitatīvā statusa piešķiršana ir balstīta ne tikai uz likumdošanā noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, bet arī uz papildu iniciatīvām un aktivitātēm, kas ļauj rūpēties par visu darbinieku privātās un profesionālās dzīves harmoniju. Gan darbiniekam, gan darba devējam svarīgs ir darba un privātās dzīves līdzsvars un  šāda izpratne ļauj veiksmīgi saplānot darba pienākumus un personīgās dzīves vajadzības. 

"Latvijas Vēstnesis" kvalitātes vadītāja Daiga Eklone par ģimenei draudzīgas darbavietas statusa piešķiršanu: "Tā  ir tāda darba vieta, kur darba devēja intereses saskan ar darba ņēmēja interesēm. Darba devējs rūpējas par darbinieka labklājību un drošību, ir smalkjūtīgs un empātisks pret viņa ģimenes stāvokli un vajadzībām, turpretī darbinieks ir uzticīgs un lojāls darba vietai un darba devējam."  

Īss ieskats "draudzīguma" kritērijos : 

"Ģimenei draudzīga darbavieta" ir stāsts par attieksmi pret darba ņēmējiem, nevis tikai par formāli izpildītām prasībām. Ģimenei draudzīgu darbavieta ir, kas: 

  • sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu; 
  • nodrošina darba ņēmējiem ģimenei draudzīgu darba vidi ilgtermiņā; 
  • orientējas uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu; 
  • vērtē un nodrošina strādājošo veselības aizsardzību; 
  • nodrošina atbalstu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, kā arī strādājošo izglītības iespējām; 
  • īsteno pārdomātu iekšējo komunikāciju un piedāvā darbiniekiem elastīgu "papildu labumu grozu"; 
  • dod iespēju strādājošajiem pavadīt vairāk laika ar ģimeni (piemēram, iespēja strādāt attālināti, elastīgs darba laiks, papildu atvaļinājuma dienas u.c.). 

Ģimenei draudzīgas darbavietas atzinuma mērķis ir sniegt ekspertu vērtējumu un norādīt gan uz jomām, kurās organizācija uzrādījusi teicamus rādītājus, kā arī uz iespējamiem pilnveidojumiem. 


 

Papildinformācijai

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija