„Latvijas Vēstnesis” strādā ar e-paraksta dokumentiem

2009. gada 20. oktobris

Informāciju sagatavoja VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Oficiālās publikācijas izdevējs "VSIA „Latvijas Vēstnesis” – ikdienā izmanto dokumentus, kuri parakstīti ar e-parakstu. Pagaidām šāda publicēšanai iesniegto dokumentu plūsma ir neliela, taču nesen aktualizēts jautājums par e-paraksta pielietošanu un izsludināšanai iesniegto dokumentu aprites pilnveidošanu.

Šodien laikraksta „NRA” publikācijā „E-paraksts nav guvis popularitāti” paustajā Valsts prezidenta kancelejas viedoklī sniegta informācija, kādēļ izsludināšanai iesniedzamo dokumentu apritē netiek izmantots e-paraksts. Lai nerastos maldīgs iespaids, ka e-paraksta izmantošanu aizkavē VSIA „Latvijas Vēstnesis” iekšējie noteikumi, kā tas kļūdaini interpretēts ziņu aģentūras LETA 20. oktobra publikācijas virsrakstā „"Latvijas Vēstneša" redakcijas iekšējo noteikumu dēļ Zatlers nelieto e-parakstu”, VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele skaidro:

„Oficiālajai publikācijai precīzi jāatbilst pirmavotam, tas ir, nav pieļaujama neviena vissīkākā atšķirība starp likumdošanas procesā pieņemto normatīvā akta tekstu un tā publikāciju laikrakstā. Elektroniski vienkārši iesūtītam dokumentam (bez e-paraksta) nav oficiāla dokumenta statusa, taču šobrīd ne visas iestādes var nodrošināt dokumentus ar e-parakstu. Tam ir dažādi iemesli, piemēram, nav finansējuma e-paraksta ieviešanai. „Latvijas Vēstnesī” publicējamie teksti pārsvarā tiek saņemti gan elektroniskā formā bez droša e-paraksta, gan papīra formā (dokumenta oriģināls).

Kā „Latvijas Vēstnesis” nodrošina publikācijas ticamību? Iesniedzēji dokumentus izsludināšanai iesūta līdz noteiktam laikam (atbilstoši publicējamo dokumentu aprites kārtībai). Sagatavojot izdošanai kārtējo „Latvijas Vēstneša” numuru, ikviens elektroniski saņemts dokuments tiek salīdzināts ar parakstīta papīra dokumenta oriģināltekstu (oficiālo izsludināmo dokumentu). Tikai pēc salīdzināšanas (un bieži – pēc konstatēto neatbilstību saskaņošanas) teksts tiek izmantots laikraksta maketēšanai un izdošanai.

Vasaras sākumā oficiālās publikācijas iesniedzēju līmenī aktualizēts priekšlikums, lai atrisinātu iesniedzamā teksta atbilstības jautājumu. Ieceres būtība – dokumentus iesniegt elektroniski, izmantojot e-parakstu vai citus drošas datu apmaiņas risinājumus. VSIA „Latvijas Vēstnesis” kā oficiālās publikācijas izdevējs var nodrošināt priekšlikumā paredzētos nosacījumus un pieņemt dokumentus ar e-parakstu, turklāt laikraksts ikdienā ar tādiem jau strādā. „Latvijas Vēstnesis” ir atsaucīgs līdzdarboties iesniedzamo dokumentu aprites pilnveidošanas procesā.”

Uzziņai

VSIA „Latvijas Vēstnesis” izdod LR oficiālo laikrakstu “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta bezmaksas elektroniskā versija - www.vestnesis.lv, kas piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995. gada). Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību.

VSIA “Latvijas Vēstnesis” ieviesis informācijas drošības vadības sistēmu (IDS). Kopš 2004.gada organizācija strādā atbilstoši ISO kvalitātes vadības sistēmas standarta prasībām, un šogad sertificēta arī atbilstoši jaunajai ISO 9001:2008 versijai.

Papildinformācijai:
Ilze Apine
T.: 67310675
ilze.apine@lv.lv